ANA SAYFA| HAKKIMIZDA| YAZARLARIMIZ| BASINDA YORDAM| ABONELİK| BİZE ULAŞIN
Yeni Çıkanlar
Kuram
Siyaset
Anı - Biyografi
Felsefe
Tarih
İktisat
Edebiyat
Emek Tarihi
Kadın
Çevre
Medya
Cep Kitaplığı
Manga / Çizgi
Bütün Kitaplar
Yayın Listesi
Kılavuz
İttifak Kartları
Varlık/Borç Kartları

KİTAP ARAMA

GİRİŞ

E-mail:

Parola:HAKKIMIZDA

NEDEN YENİ BİR YAYINEVİ
NEDEN YORDAM KİTAP


y a ş a m ı n   g e t i r d i ğ i   s o r u l a r a
s o r u l a r ı n   t a ş ı d ı ğ ı   s o r u n l a r a
y a n ı t   i ç i n

YAŞAM SORUYOR ÇÜNKÜ
Neden emperyalist ve gerici ideolojiler hâlâ egemen?
İşçi sınıfı kendi tarihsel kalkışmalarında neden yenildi ve geriledi?
Kültür ve sanat, neden bu baskı altında hâlâ soluksuz?
Bu egemenliğin karşısına dikilecek bir düşünsel ve siyasal üretim,
bu soluksuzluğu giderecek bir sanatsal, bilimsel ve kültürel seçenek yok mu?

Y O R D A M K İ T A P
Bu sorulara yanıt aramak,
yanıt arayanlara güç katmak,
yeni bir ortam hazırlamak için kuruldu.
Egemen ideolojilerin karşısına dikilecek bir düşünsel ve siyasal üretimin,
soluksuzluğu giderecek bir sanatsal, bilimsel ve kültürel seçeneğin varlığına inandığı için.

Y O R D A M K İ T A P
B u   o r t a m ı n   ç o k   k a p s a m l ı
b u   s e ç e n e ğ i n   ç o k   y ö n l ü
o l m a s ı n d a n   y a n a

YORDAM KİTAP'ın düşünsel ve siyasal üretimi yansıtmak için seçtiği yolda

ö n c e l i k l i   h e d e f l e r i   o l a c a k


Düşünsel ve siyasal üretimin kaynaklarına yönelmek için seçtiği yolda

o k u r l a   b u l u ş t u r a c a k


Kültürel ve sanatsal seçeneği oluşturmak için seçtiği yolda

k e n d i n e   y o r d a m   e d i n e c e k


Yayın dünyasının olumlu mirasına yaraşır bir sonuç almak için seçtiği yolda

o k u r a   s a y g ı y ı   ö n e   ç ı k a r a c a k


YOLUYLA YORDAMIYLA YENİ BİR YAYINEVİ


Website Security Test