ANA SAYFA| HAKKIMIZDA| YAZARLARIMIZ| BASINDA YORDAM| ABONELİK| BİZE ULAŞIN
Yeni Çıkanlar
Kuram
Siyaset
Anı - Biyografi
Felsefe
Tarih
İktisat
Edebiyat
Emek Tarihi
Kadın
Çevre
Medya
Cep Kitaplığı
Manga / Çizgi
Bütün Kitaplar
Yayın Listesi
Kılavuz
İttifak Kartları
Varlık/Borç Kartları

KİTAP ARAMA

GİRİŞ

E-mail:

Parola:Sermaye Birikirken
Osmanlı, Türkiye, Dünya
Oya KÖYMEN
Fiyatı: 16.00 TL
İçindekiler | Önsöz / Giriş
Bu kitap, kapitalist sistemin can damarı olan sermayenin birikim süreçlerine yoğunlaşıyor. Sermaye birikirken "ötekilere", sermaye sınıfına dahil olmayan çoğunluğa neler olduğunu tarihsel ve güncel öykülerle sergiliyor.

Britanya İmparatorluğu'ndan, ABD hegemonyasına geçişin toplumsal etkileri ele alınıyor. Sanayi Devrimi ve Adam Smith'den başlayarak günümüze kadar uzanan iktisadi olaylar ile iktisat teorisinin bağı ve bağlantısızlığı inceleniyor. Bazı insanların fedakârlık yapıp, kazançlarının bir bölümünü tasarruf ederek sermayeye dönüştürdükleri; "serbest piyasa"nın bütün iktisadi sorunları çözebileceği savları tartışılıyor.

Kitabın yarısından fazlasını oluşturan iki ana bölümde, Batı sanayileşirken Osmanlı'nın neden sanayileşemediği, Türkiye'de ekonomi ve siyasetin birbirini nasıl etkilediği, bunların ancak "uzmanların" anlayabileceği iki ayrı alan olduğu iddiasının geçersizliği vurgulanıyor. "Serbest piyasa ekonomisi"ni kişisel özgürlüklerin artmasının önkoşulu kabul eden liberal kuramlara karşı, Türkiye örneğinden giderek, azgelişmiş ülkelerde "piyasaların özgürlüğünün" antidemokratik rejimlerle sürdürüldüğü ve kişi özgürlüklerinin kısıtlanması pahasına gerçekleşebildiği gösteriliyor. Yirminci yüzyıldan itibaren aşırı üretimle birlikte artan yoksulluğun nedenleri çarpıcı örneklerle ele alınıyor.

Kitap No : 16
ISBN : ISBN-978-9944-122-04
Sayfa Sayısı : 264
Baskı : 3. Baskı, Mart 2014, İstanbul
Düzeltme : Nurten TUÇ
Yayın Yönetmeni : Hayri ERDOĞAN
Kapak Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
İç Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
Sayfa Düzeni : Gönül GÖNER

Yorumlar
Sermaye Birikirken
Erinç YELDAN
"Sermaye Birikirken: Osmanlı, Türkiye, Dünya", yurtdışından dönüşümde kitapçıların raflarında beni karşılayan ilk kitaplardan birisi oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde iktisat hocamız olan Prof. Dr. Oya Köymen 'in bir yandan güncel Türkiye'yi analiz eden, bir yandan da kapitalizmin İngiltere'de sanayi devriminde yoğunlaşarak günümüze akan küreselleşmesini aktaran siyasi tarih çözümlemeleri ile akıcı bir gerilim romanı lezzetinde bir kitap. (Yordam Kitap, 1. basım, Mart 2007, 264...
devamı...
Sermaye birikirken neler oldu?
Oya BAYDAR
Bir kitap çıktı. Kitapçı vitrinlerinde çoksatarlar arasında yer almadı. Bunu bekleyen yoktu kuşkusuz; ne aşklı meşkli başlığı vardı, ne milli duygu sömürüsü yapıyordu, ne de karanlık ilişkilerin, mafyanın, katillerin, şiddetin övgüsünü, reklamını. Bir iktisat tarihi kitabıydı; şu günlerde hiç de moda olmayan, televizyonların piyasa analizlerinin ve ekonomi programlarının asla gündeme getirmedikleri, iktisat bilimini para kazanma ve kazandırma sanatı olarak belletenlerin görmezden gelmeye...
devamı...
Sermaye Birikirken Sınıf Analizinin Önemi
Feryal SAYGILIGİL
Hükümetler ve sermayenin, işine geldiği gibi el ele vererek, kimi zaman allayıp pullayarak, kimi zamansa üzerini örterek dolaşıma soktuğu/yeniden ürettiği, çoğunlukla içini boşalttığı demokrasi, barış, parlamenter sistem, liberalizm, özgürlük (piyasalara özgürlük), özelleştirme, sivil toplum, laiklik gibi havada uçuşan kavramların tarihsel süreç içindeki değiş(tiril)en anlamlarının izini sürmek önemli. Sosyal harcamaların kısıldığı, refah devleti politikalarının söylemden ibaret kaldığı...
devamı...
Siyasal iktisatın boyutları
Semih GÜMÜŞ
Türkiye'nin Osmanlı'dan bugüne uzanan tarihini açıklamak için Marksizmin düşünsel derinliğini kullanmak gerekir. 'Sermaye Birikirken' değerini, ideolojiyle içli dışlı olmadan yazılmış olmasından alıyor.

Siyasal tarihin birbirinden ayırt edilmesi gitgide güçleşen yorumlar dizisi biçiminde ortaya serilmekten kurtulması ve ideolojik olmaktan çıkması elbette gerekir. Resmi tarih kendini yiyip tüketirken öznel yorumların da kendi sınırlarınca sakatlanabileceği gerçeği gözden...
devamı...
Oya Köymen ile Ekonomi ve Siyaset Üzerine
Türkiye'nin en çalkantılı dönemlerinde ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmış olan Prof. Dr. Oya Köymen ile ekonomi, siyaset ve tarih tartışmaları yaptığı denemelerden oluşan ve bir başucu eseri niteliğindeki "Sermaye Birikirken: Osmanlı, Türkiye, Dünya" adlı kitabından hareketle bir söyleşi gerçekleştirdik...

- "Sermaye Birikirken: Osmanlı, Türkiye, Dünya" adını verdiğiniz kitabınızın basım tarihi Mart 2007. Yani, ülkemizde hızlı siyasal...
devamı...
"Sermaye Birikirken" Üniversiteler
E. Ahmet TONAK
Postadan bir kitap çıktı: "Sermaye Birikirken: Osmanlı, Türkiye, Dünya" (Yordam Kitap). Sevgili Oya Köymen imzalamış yollamış. 1980 sonu doğumlu genç öğrencilerimden gözlemliyorum, ne yakın ne de uzak tarih duyarlılığının 1990 sonrası hiper-görüntü-toplumunda yeri yok. Gündelik kültürden, müfredattan silinmiş bu duyarlılık. Sanki hayat Özal'la başlamış gibi.

Artık, ne üniversite adlı kurumun memleketimizde geçirdiği evrelerin, ne de yaşanan mücadelelerin gündelik hayatlar...
devamı...
Bahar Mevsiminde Kitaplar Arasında
Oral ÇALIŞLAR
Profesör Oya Köymen önemli ve etkili bir bilim kadını. Önümde onun birikimini ifade eden bir kitap duruyor. Köymen'in kitabının adı "Sermaye Birikirken" (Osmanlı, Türkiye, Dünya)...Yordam Kitap'tan çıkan bu ilginç ve dikkat çekici ekonomik araştırma kapitalizmin evrimiyle başlıyor, Osmanlı'da sınıfları ve sermeye birikimini irdeliyor, ardından Türkiye ekonomisinin kırılma noktalarını ve ABD'nin ülkemiz üzerindeki ekonomik etkilerini gözler önüne seriyor.

Oya Köymen...
devamı...

Website Security Test