ANA SAYFA| HAKKIMIZDA| YAZARLARIMIZ| BASINDA YORDAM| ABONELİK| BİZE ULAŞIN
Yeni Çıkanlar
Kuram
Siyaset
Anı - Biyografi
Felsefe
Tarih
İktisat
Edebiyat
Emek Tarihi
Kadın
Çevre
Medya
Cep Kitaplığı
Manga / Çizgi
Bütün Kitaplar
Yayın Listesi
Kılavuz
İttifak Kartları
Varlık/Borç Kartları

KİTAP ARAMA

GİRİŞ

E-mail:

Parola:Kapital Cilt: I (ciltli)
Ekonomi Politiğin Eleştirisi
Karl MARX (Çeviri: Nail SATLIGAN - Mehmet SELİK)
Fiyatı: 50.00 TL
İçindekiler | Önsöz / Giriş
Bu kitap, Karl Marx’ın ve Marksizmin temel yapıtı Kapital’in tamamını, Almanca aslından çevrilmiş olarak Türkçeye kazandırma, böylece Türkçe Marksist edebiyatın en büyük eksiğini giderme yolundaki son ciddi girişimin önemli bir adımını oluşturuyor.

Marksist iktisat alanına hâkim yetkin çevirmenler Mehmet Selik ile Nail Satlıgan’ın Almanca aslından Türkçeye kazandırdığı kitap, iki editör tarafından da gözden geçirildi. Erkin Özalp Almancasıyla, Oktar Türel ise İngilizcesiyle karşılaştırarak metni baştan aşağı gözden geçirdiler.

Yordam Kitap’ın bu basımı, eseri bütünleyen iki ek metni de kapsıyor:
Bunlardan ilki, Marx’ın başlangıçta Kapital’in I. cildine 6. bölüm olarak koymayı düşündüğü, ancak cilde dâhil etmekten daha sonra vazgeçtiği, Marx’ın ekonomi politik eleştirisinin mantığı ve “mimari”si açısından özel bir önem taşıyan 120 sayfalık el yazmasıdır. Diğeri ise Kapital’in temel kavramlarının Almanca, Fransızca, İngilizce ve Türkçe karşılıklarını içeren bir “sözlükçe”dir.

“[Kapital’in I. cildi] kesinlikle burjuvaların (toprak sahipleri dâhil) kafasına şimdiye dek fırlatılmış en korkunç gülledir.”
Marx’tan Becker’e 17 Nisan 1867 tarihli mektup

“Yeryüzünde kapitalistler ve işçiler bulunduğundan beri, işçiler için bu kitap kadar önemli bir kitap çıkmadı.”
Friedrich Engels, “Marx’ın Kapital’i”
Orijinal Ad : Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Band I.
Kitap No : 130
ISBN : 978-605-5541-31-6
Sayfa Sayısı : 875
Baskı : 8. Baskı, Ocak 2014, İstanbul
Editör : Oktar TÜREL - Erkin ÖZALP
Yayın Yönetmeni :
Kapak Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
İç Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
Sayfa Düzeni : Gönül GÖNER

Yorumlar
Kapital ve devlet
Kansu YILDIRIM
Kapital’e girizgah niteliğinde çok sayıda eser bulunmaktadır. Genellikle didaktik ve betimleyici nitelikte olanlardan farklı olarak Michael Heinrich’in “Kapital’e Giriş”i bu eserlerden farklı bir yerdedir. Söz konusu farkları iki temel noktada irdelemek mümkündür. İlki, Heinrich, Kapital’e ve Marksizmin yorumlarına belirli bir eleştirel mesafeyle yaklaşır. Geleneksel Marksist dünya görüşünün (Wertanchauungsmarxismus) “pek çok indirgemeciliği eleştiriye konu oldu” diyen Heinrich, Marx’ın...
devamı...
Kapital’in III. cildinde umudu aramak
Kansu YILDIRIM
Çağdaş kapitalizmde “umut”un kendisi de sınıfsaldır. Hemen her toplumsal formasyonda olumlu ve olumsal içeriğe sahip umut, sınıflı toplumların karakterinden bağımsız değildir. Umut, kapitalizmin maddiliği çerçevesinde, sermaye sınıfına göre “yatırımların önündeki bürokratik engellerin azalması” veya “ihalelere daha az rakip şirketin katılması”, burjuva siyasetçilere göre “seçimlerde en yüksek oyu alma” veya “daha çok kadrolaşma” iken, bağımlı ve ezilen sınıflar için farklı içerikler...
devamı...
Proleterlerin Zincirleri Üzerine
Erkin Özalp
Marksizmin kurucularının eserlerinde yer alan bazı sözlere abartılı ve/veya yanlış anlamların yüklenmesiyle sık karşılaşılır. “İşçilerin vatanı yoktur”, bunlardan biridir. “Ben Marksist değilim” sözünün gerçekte ne anlama geldiğini daha önce tartışmıştım. Komünist Parti Manifestosu’nda işçi sınıfı için yapılan “zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyi olmama” vurgusu için durum biraz daha farklıymış. Bu kez, Türkiye’de bugüne kadar gelmesine benim de katkıda bulunduğum bir çeviri...
devamı...
Marx’ın Kapital’ini Yeniden Okumak
Erinç YELDAN
Kapital’in 2. Cildi Yordam Kitap tarafından yayımlandı. Kitabı Cumhuriyet Kitap Eki’ndeki tanıtım yazısında Metin Çulhaoğlu hoca şu sözlerle karşılamaktaydı: “Karl Marx’ın geleceğe bıraktığı ve hemen her dönem yeniden gündeme gelen, her okumada içinden bir şeyler keşfedilen eseri...” “Aradan yüz elli yıla yakın zaman geçti, hala mı Marx ve Kapital? Evet, öyle!” *** Marxgil değer kuramının en önemli kavramı, kuşkusuz, değerin biricik kaynağının (soyut) emek olduğu...
devamı...
Kapital Çevirisi ve Bir Kavram Tartışması
Nail SATLIGAN
Bir Gün gazetesinin 16.7.2011 tarihli Kitap ekinde Kaan Kangal’ın “Kapital Çevirileri Üzerine…”(s. 8) başlıklı bir yazısı yayımlandı. K. Kangal, bu yazıda Yordam Kitap'ın Kapital (C. I)1 çevirisini “eksik, yanlış ve özensizce çevrilmiş” Marx metinleri arasına koyuyor. Marx’ın “Bilimsel eleştiriye dayanan her görüşü hoşnutlukla karşılarım.”2 özlü sözünü okura yeni sunmuş bir yayınevi olarak Kangal’ın eleştirisinden – bilimsellikle ilgisi olmasa da –...
devamı...
Kapital’de Anlatılan ...
E. Ahmet TONAK
Karl Marx’ın magnum opus’u Kapital’in I. Cildi tekrar Almanca aslından Türkçeye kazandırıldı. “Tekrar,” çünkü meraklılarının bilebileceği üzere Kapital’i orjinal dilinden çevirmeye daha önce de teşebbüs edilmişti: ilki, Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın Kapital’i fasiküller halinde, maalesef tamamlanamamamış basma girişimi (1937), ikincisi ise Doç. Dr. Mehmet Selik’in hem Sol Yayınları’nca (1966) hem de daha sonra Odak Yayınları’nca (1974) basılan bir buçuk ciltlik...
devamı...
Segui il tuo corso, e lascia dir la genti
Erinç YELDAN
“Sen bildiğin yoldan şaşma, bırak ne derlerse desinler”... Karl Marx’ın ve Marksizmin temel yapıtı Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi’nin ilk baskısı 25 Temmuz 1867’de yayımlanmış. Marx, Almanca olan birinci baskının önsözünü, Dante’nin İlahi Komedya’sından başvurduğu yukarıdaki dizelerle tamamlamaktadır. Kendi ifadesiyle, “Bilimsel eleştiriye dayanan her görüşü hoşnutlukla karşılarım. Kamuoyu denen şeyin hiçbir zaman taviz vermediğim önyargıları söz konusu olduğunda...
devamı...
“Kapital” Ne Kitabıdır?
Mustafa TOPAL
Kapital bir klasiktir Değişik sözlüklere bakıldığında klasik kelimesinin karşısında aşağı yukarı şöyle bir tanıma rastlamak olanaklı: "Üzerinden çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen (eser veya sanatçı)." Yetersiz ve sığ olsa da bu tanım, bir yapıtın klasik sayılabilmesi için ne tür özelliklere sahip olması gerektiğine ışık tutuyor: gelip geçici olmayan, değeri eskimeyen, türünde örnek gösterilen, vb... ilk kez 1867 yılında Almanca olarak...
devamı...
Hikâye hâlâ seni anlatıyor
Yücel KAYIRAN
Karl Marx (1818-1883), Becker’e 17 Nisan 1867 tarihli mektubunda, ‘Kapital’in 1. cildi için “kesinlikle burjuvaların (toprak sahipleri dâhil) kafasına şimdiye dek fırlatılmış en korkunç gülle” tanımını yapar. Engels ise, “yeryüzünde kapitalistler ve işçiler bulunduğundan beri, işçiler için bu kitap kadar önemli bir kitap çıkmadı” der. Bu ‘gülle’ye yönelik yaygın anti-Marksist propaganda, ‘Kapital’in okunmadığını ve giderek okunamadığından dolayı okunmadığını dile getirir. Nitekim bunun tipik...
devamı...

Website Security Test