ANA SAYFA| HAKKIMIZDA| YAZARLARIMIZ| BASINDA YORDAM| ABONELİK| BİZE ULAŞIN
Yeni Çıkanlar
Kuram
Siyaset
Anı - Biyografi
Felsefe
Tarih
İktisat
Edebiyat
Emek Tarihi
Kadın
Çevre
Medya
Cep Kitaplığı
Manga / Çizgi
Bütün Kitaplar
Yayın Listesi
Kılavuz
İttifak Kartları
Varlık/Borç Kartları

KİTAP ARAMA

GİRİŞ

E-mail:

Parola:Felsefe, Toplum Bilimleri ve Tarihçi
Taner TİMUR
Fiyatı: 38.00 TL
On yıllara yayılan tarih ve felsefe okumalarına dayanan ve üç yıllık yoğun çalışmanın ürünü olan bu kitap, Taner Timur çalışmalarının yeni bir doruğunu oluşturuyor. Çalışma, tarih-yazıcılığı ile felsefe ve toplum bilimlerinin, tarih boyunca yer yer birbirleriyle buluşan, fakat çoğu zaman da birbirinden kopuk ve bağımsız bir gelişme çizgisi izleyen öykülerini anlatıyor.

Felsefe ve bilimin beşiği olan Eski Yunan, Herodot ve Thucydides ile tarihçiliğin de beşiği olmuştu; fakat Aristo, genelle değil, özelle uğraşan tarih-yazıcılığını bilim saymıyordu. Bu görüş, din adamları ve ilahiyatçıların kontrolü altında tüm Ortaçağ boyunca da geçerli oldu.

Rönesans’ın, kutsal tarih anlayışında açtığı gedikler, 17. yüzyıl rasyonalist filozoflarının darbeleri ile genişledi ve izleyen yüzyıla da Kant’ın “Aydınlanma” dediği “aklın zaferi” damgasını vurdu. Böylece, modernizm, Weber’in “büyülerin bozulması” olarak adlandırdığı süreç sonucunda doğdu.

19. yüzyıl, Hegel’in “yöntem”inde Aydınlanma’yı diyalektik bir devinime dönüştürdü; fakat yine Hegel’in “sistem”inde tarih, “Mutlak Espri” şeklinde sona eriyordu. Marx ve Engels, Hegel’in diyalektik yöntemini benimsediler ve kapitalizmin sağladığı bütünlüğü toplum bilimlerindeki gelişmelere dayanarak tarihî maddecilik adını verdikleri kuramsal çerçevede açıkladılar. Böylece metafizik sentezin yerini sosyoekonomik analize dayanan bilimsel eleştiri alıyor ve kapitalist küreselleşmenin gizlemeye çalıştığı uzlaşmaz çelişki ortaya konulmuş oluyordu.
Krizler, devrimci atılımlar ve karşı-devrimler içinde geçen 19. yüzyılı, iki kanlı dünya savaşına sahne olan 20. yüzyıl izledi. Kapitalizm dünyayı bütünleştirir, eşitsizlikler içinde “küresel bir köy” haline getirirken kapitalist işbölümü de bilimde iş bölümünü artırıyor, “uzmanlaşma”yı geliştiriyordu. Böylece gitgide daha çok “uzmanlaşan” bilim dalları sadece “bütün”ü değil, birbirlerini de anlayamaz hale geldiler. Mikro-tarih, mikro-iktisat, mikro-sosyoloji vb, tüm bilimler yerleşik çıkarlarla uzlaşıyor ve “bilimsel tarafsızlık” kisvesi altında küresel kapitalizmi bir kader gibi sunma yarışına giriyordu.

Günümüzde bilim ve tarih-yazıcılığı küreselleşme ile gettolaşma arasındaki çelişkileri ve gerginlikleri yaşıyor. Bu kitapta Aristo’dan Heidegger ve çağdaş tarihçilere kadar bu gelişmenin öyküsü anlatılıyor.
Kitap No : 144
ISBN : 978-605-5541-47-7
Sayfa Sayısı : 496
Baskı : 2. Baskı, Nisan 2014, İstanbul
Editör : Mustafa ÇOLAK
Düzeltme : Filiz ÇOMUK
Yayın Yönetmeni : Hayri ERDOĞAN
Kapak Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
İç Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
Sayfa Düzeni : Gönül GÖNER

Yorumlar
Türkiye Marksizminin bir bilgesi: Taner Timur
Korkut BORATAV
Taner Timur, bu yıl İstanbul Kitap Fuarı’nın onur yazarı olarak belirlenmiş. Fuar’ın ana konusunun “Tarih: Geçmişteki Gelecek” olduğunu öğrenince, “daha uygunu olamazdı” diye düşündüm ve çok sevindim. Taner Timur’la yarım yüzyılı aşan bir arkadaşlığımız var. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne (SBF’ye) yakın tarihlerde asistan olarak girdik. Doğum tarihlerimiz (birkaç saatlik bir arayla) aynıdır; dolayısıyla yaş sınırı nedeniyle aynı tarihte emekli olduk. 12 Eylül’ün karanlığı içinde üniversiteden...
devamı...
Taner Timur Söyleşisi
– Taner Hocam, eski çalışmalarınızdan biriyle güncel siyaset arasında köprü kuran bir soru ile başlamak istiyoruz. “Osmanlı Kimliği” isimli çalışmanızdan söz açmak istiyorum. Bu çalışmanın önsözünde bugüne de biraz projeksiyon tutmamızı sağlayacak bazı önermeler var. Diyorsunuz ki: “Toplumlar derin bir buhran içerisine girdiklerinde ve bu bir kimlik krizine dönüştüğünde geçmişi idealize etme, onu kutsallaştırma eğilimi yaygınlaşır. Aynı önsözde Türk milliyetçileri arasında da Osmanlı...
devamı...
Taner Timur hocadan “derin tarih ansiklopedisi”
Haluk YURTSEVER
Taner Timur, Yordam Kitap’tan çıkan son kitabı Felsefe, Toplum Bilimleri ve Tarihçi’nin önsözüne şöyle başlıyor: “Bu çalışmamda tarih yazıcılığı ile felsefe ve toplum bilimlerinin, tarih boyunca yer yer birbirleriyle buluşan, fakat çoğu zaman da birbirinden kopuk ve bağımsız bir gelişme çizgisi izleyen öykülerini anlatıyorum. Aslında kitabım son üç yılda yoğunlaşan çalışmalarımın ürünü olsa da, arka planda, ilk üniversite yıllarımdan beri süregelen tarih ve felsefe okumalarımın yattığını...
devamı...
Taner Timur Doruklarda
Cem EROĞUL
Son aylarda çok önemli bir olay gerçekleşti Türkiye’de. Yordam Kitap, Taner Timur’un Felsefe, Toplum Bilimleri ve Tarihçi adlı kitabını yayınladı. Marx’ın dediği gibi1, insanı tanımlayan temel özellik, dış dünyayı kendi kafasında tasarımlayabilmesidir. Bu tasarımlama düşüncelerle gerçekleşir, hiç kuşkusuz. Bu bakımdan, düşünceler tarihini bilmek, insanı öğrenmenin ilk adımıdır. Ne var ki, düşüncelerin kaynağı, insanların dış dünyayı değiştirme edimleridir. Bu edimler sırasında...
devamı...
Taner Timur Hocanın Magnum Opus’u: Felsefe, Toplum Bilimleri ve Tarihçi
Gökhan ATILGAN
Evet, bir magnum opus (baş yapıt); çünkü Taner Timur Hoca’nın tarih, felsefe ve toplum bilimleri alanında ülkesi hakkında ve kuramsal düzeyde verdiği onca kıymetli eserden sonra edindiği muazzam birikimin üzerinden yazılmış bir kitap bu. Kemalist Devrim’in sınıfsal tahlilini ilk yapan oydu (Türk Devrimi ve Sonrası). Askerliği sırasında takma isimle Türkiye’nin büyük aydınlarından Doğan Avcıoğlu’nun Türkiye’nin Düzeni adlı yapıtının tarihsel maddecilik açısından en önemli...
devamı...
Tarihçi...
Semih GÜMÜŞ
Tarihte 'şu, şudur' denebilir mi? Hangi tanıklıkla? İçinde yaşadığınız tarihsel ânı yazdığınızda bile, o yalnızca sizin bakış açınızla yazılmıştır Taner Timur tam şöyle aktarıyor: “Spinoza’ya göre bilgilerimize üç yoldan, imgelem (imaginato), akıl (ratio) ve sezgi (intuitio) kanallarından ulaşıyorduk.” Tarihin bilgisine de bu üç yoldan gidilir. Taner Timur’un ‘Felsefe, Toplum Bilimleri ve Tarihçi’ kitabını okurken, tarihin antik çağdan günümüze, meslekten tarihçileri ve düşünceyle...
devamı...
Yüzyılları Buluşturan Tarih Yazıcılığı
Ayfer GENÇ
Taner Timur’un “Felsefe, Toplum Bilimleri ve Tarihçi” adlı eseri yüzyıllara yayılan tarihsel bir yolculuğun hikâyesi aslında… Adım adım yüzyılları dolanan eser, tarih yazımı problematiğiyle çerçevesini çizmiş olsa da toplum bilimleri ve felsefeye dair ne varsa hepsiyle hesaplaşıyor, hepsine danışıyor, hepsiyle tartışıyor. Sosyolojinin kurucusu İbn-i Haldun’dan, felsefenin babaları Aristo ve Sokrates’e, toplumsal tarih yazıcılığının önderleri Engels ve Marx’tan Nietzsche ve Weber’e kadar onlarca...
devamı...

Website Security Test