ANA SAYFA| HAKKIMIZDA| YAZARLARIMIZ| BASINDA YORDAM| ABONELİK| BİZE ULAŞIN
Yeni Çıkanlar
Kuram
Siyaset
Anı - Biyografi
Felsefe
Tarih
İktisat
Edebiyat
Emek Tarihi
Kadın
Çevre
Medya
Cep Kitaplığı
Manga / Çizgi
Bütün Kitaplar
Yayın Listesi
Kılavuz
İttifak Kartları
Varlık/Borç Kartları

KİTAP ARAMA

GİRİŞ

E-mail:

Parola:Marksizm, İnsan ve Toplum
Balibar, Sève, Althusser, Bourdieu
Taner TİMUR
Fiyatı: 16.00 TL
İçindekiler | Önsöz / Giriş
Kişiliğimizi hangi öğeler belirliyor? İçinde bulunduğumuz toplumsal yapılar mı? Bireysel öznelliklerimiz mi? Yoksa her iki unsurun ortak etkisi mi? Kapitalizm nasıl bir insan tipine dayanıyor? Ve bu insan tipini yaratmak için bilim ve felsefeyi nasıl seferber ediyor? Psikoloji, antropoloji, psikanaliz ve nörobiyolojinin bu sürece katkıları nelerdir? Bu sorular son elli yılın felsefe ve insan bilimleri tartışmalarının en çekici başlıklarını oluşturuyorlar.

Bu sorulara belki de en ilginç yanıtlar insan faktörünü kapitalizm bağlamında eleştiren marksist düşünürlerden geldi. Ve bu kitap da insan ve toplum sorunsalına çok önemli katkılarda bulunan bazı düşünürleri tanıtıyor, onların ileri sürdükleri tezleri tartışıyor. E. Balibar ve marksist felsefe, L. Althusser ve psikanaliz, L. Sève'in Marx'a dayandırdığı kişilik kuramı ve P. Bourdieu'nün insanla toplumu, "habitus"le toplumsal "alan"ı birleştirme çabaları düşünürlerin temel eserlerine dayanılarak irdeleniyor. Ayrıca, Batı'da büyük tartışmalar yaratmış eserler ışığında, son dönemin yükselen disiplini nörobiyolojinin insan sorununa tek başına yanıt verip veremeyeceği sorgulanıyor.

İnsanın "öz"ü var mı, yok mu? Varsa bu "öz" nedir? İnsan toplumun bir yan ürünü mü? Yoksa önemli bir parçası mı? Ya da insan nöron bağlantıları dışında bir gerçeği olmayan bir sinir yumağı mı? Gerçekten insan nedir?...
Kitap No : 17
ISBN : ISBN-978-9944-122-12
Sayfa Sayısı : 259
Baskı : 3. Baskı, Kasım 2015, İstanbul
Düzeltme : Kemal ÖZER
Yayın Yönetmeni : Hayri ERDOĞAN
Kapak Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
İç Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
Sayfa Düzeni : Gönül GÖNER

Yorumlar
Türkiye Marksizminin bir bilgesi: Taner Timur
Korkut BORATAV
Taner Timur, bu yıl İstanbul Kitap Fuarı’nın onur yazarı olarak belirlenmiş. Fuar’ın ana konusunun “Tarih: Geçmişteki Gelecek” olduğunu öğrenince, “daha uygunu olamazdı” diye düşündüm ve çok sevindim. Taner Timur’la yarım yüzyılı aşan bir arkadaşlığımız var. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne (SBF’ye) yakın tarihlerde asistan olarak girdik. Doğum tarihlerimiz (birkaç saatlik bir arayla) aynıdır; dolayısıyla yaş sınırı nedeniyle aynı tarihte emekli olduk. 12 Eylül’ün karanlığı içinde üniversiteden...
devamı...
Taner Timur Söyleşisi
– Taner Hocam, eski çalışmalarınızdan biriyle güncel siyaset arasında köprü kuran bir soru ile başlamak istiyoruz. “Osmanlı Kimliği” isimli çalışmanızdan söz açmak istiyorum. Bu çalışmanın önsözünde bugüne de biraz projeksiyon tutmamızı sağlayacak bazı önermeler var. Diyorsunuz ki: “Toplumlar derin bir buhran içerisine girdiklerinde ve bu bir kimlik krizine dönüştüğünde geçmişi idealize etme, onu kutsallaştırma eğilimi yaygınlaşır. Aynı önsözde Türk milliyetçileri arasında da Osmanlı...
devamı...
Duyduğunuz Ses
Güray ÖZ
Amerikan savaş gemisinin Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında duruşunu beğenmediği sivil bir tekneye ateş açtığı, bir kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı açıklandı. Arada bir harlandırdıkları kısık ateşe biraz daha odun atıyorlar demek ki. Sosyalist sistemin içeriden ve dışarıdan yoğun çabayla yıkılmasından sonra buldukları düşman güç, İslam ve İslam ülkeleri, hedef coğrafya ise Ortadoğu olmuştu. Bu seçimde Ortadoğu’nun stratejik konumu kadar, enerji kaynakları da önemli bir rol oynadı....
devamı...
"Tek tarz bir felsefe yok"
Mehmet AKKAYA
Düşünce disiplinlerini çevreleyen bir kavram olarak felsefe, insan etkinliklerini, bilim ve yöntemlerini denetleyici özelliğini sürdürüyor. Felsefe, düşünce dünyasına getirdiği zenginlik nedeniyledir ki alan dışından kimselerin de ilgisini çekiyor. Felsefi İzlenimler (İmge, 2005) ile Marksizm, İnsan ve Toplum (Yordam Kitap, 2007) adlı yeni çalışmalarıyla felsefeye yönelen tarih ve toplumbilimci Taner Timur, düşünce dünyamızın bazı konu ve kavramlarına ilişkin yönelttiğimiz soruları...
devamı...
Althusser ve Değişim
Semih GÜMÜŞ
'Alman İdeolojisi'nin önemini ilk keşfeden Althusser değildi, ama orada tarih felsefesi ile tarih kavramının taşıdığı anlamın ondan önceki bütün düşünme biçimlerinin önüne büyük bir sıçramayla geçmiş olduğu savını Althusser dikti ayakları üstüne

Ümitsiz koşullarda bile nitelikli bir hayat sürmenin tek yolu düşüncenin yol açtığı değişim içinde yaşayabilmektir ve aklı başında hiç kimse bir zamanlar savunduğu düşünceleri ömrü boyunca korumakla övünmez. Değil mi ki bir de Marksizm...
devamı...
İnsanın Özü İnsan Dediğimiz Hangisi?
Turgay FİŞEKÇİ
Şu her gün gözümüzün önünde "küreselleşme" adıyla iyice vahşileşen sermaye düzeninin sömüre sömüre serseme çevirdiği yaratık mı?

Yoksa Latin Amerika'da uyanmış, peş peşe insanı savunan yönetimleri başa getiren yığınlar mı? Ülkemizde alanları dolduran "tehlikenin farkında" milyonlar mı?

Aynı yerkürede hepsi bir arada. Marx ile Engels, bilimsel sosyalizm düşüncesini ortaya attıklarında insanlığın önünde yeni bir ufuk açılmıştı. İnsandan yana,...
devamı...
Marksist Aynada "İnsan" Siluetleri
Rüçhan Akcan SELİM
Taner Timur, sadece "birey"e indirgenen insanın tarifini, Marksizm üzerinden yeniden yorumluyor. Marx'ın insanı ihmal ettiği savlarına itirazı var. Tarih ve toplumu insandan hareketle açıklamanın yanlış olduğunu söylüyor. "İnsanı" diyor "toplumsal yapılarla birlikte, farklı zamansallıklar içinde düşünmek zorundayız"...

"İnsan" başlı başına felsefenin konusu. Hemen her felsefi düşüncenin kendine ait bir insan tanımı var. Günümüzde, farkında olalım olmayalım, yaşamımız...
devamı...
Aktarmanın Ötesinde Tartışabilmek
Ali MERT
Hep bilinir ve söylenir; kuram alanında aktarmacı ve özetçi olmak, pek de makbul bir şey değildir. Ancak aktarılan ve özetlenenlerle aynı zamanda bir tartışma içerisine de giriliyorsa, onların boşluklarına, eksiklerine, katkılarına ve yeniliklerine işaret ediliyorsa, özetleyenin eleştirel düşünce ve yaklaşımı ile özetlenen düşünce arasındaki "ilişkisellik" ortaya konabiliyorsa, işin rengi değişebilmektedir.

Osmanlı ağırlıklı tarih çalışmalarıyla tanıdığımız Taner Timur'un...
devamı...
Marksizm Etrafında Düşünenler
Necmiye ALPAY
Ülkemiz akademisyenlerini kabaca ikiye ayırabiliriz: atgözlüklüler ve özgür zihinliler. Prof. Dr. Taner Timur öteden beri bu ikinci türün en iyi örneklerinden biri oldu; "fikir özgürlüğü" sözünü bile, özgür fikirli olmak anlamında kullanan biri. Yeni kitabıyla ilgili olarak söz alırken önce bunu söylemek gereğini duyuyorum, çünkü kendisi pek ortalıkta görünenlerden değil.

Taner Timur çeşitli dönemler Fransa'da yaşadı ve kendi deyişiyle "kişisel tecessüs"ü sayesinde oradaki düşünsel...
devamı...

Website Security Test