ANA SAYFA| HAKKIMIZDA| YAZARLARIMIZ| BASINDA YORDAM| ABONELİK| BİZE ULAŞIN
Yeni Çıkanlar
Kuram
Siyaset
Anı - Biyografi
Felsefe
Tarih
İktisat
Edebiyat
Emek Tarihi
Kadın
Çevre
Medya
Cep Kitaplığı
Manga / Çizgi
Bütün Kitaplar
Yayın Listesi
Kılavuz
İttifak Kartları
Varlık/Borç Kartları

KİTAP ARAMA

GİRİŞ

E-mail:

Parola:Marx-Engels ve Osmanlı Toplumu
Taner TİMUR
Fiyatı: 14.00 TL
Osmanlı Devleti, “Doğu Sorunu” başlığı altında 19. yüzyıl diplomasisinin başlıca çatışma alanı oldu. Doğulu kimliğini giderek kaybeden, fakat “ıslahat” ya da “çağdaşlaşma”yı da bir türlü başaramayan Osmanlı toplumu, bu yüzyılda her köşesini arşınlayan bir gezginler ordusunun hayal gücünü kamçıladı. Dahası, çok sayıda düşünür ve bilim adamının gözlem ve analizine de malzeme teşkil etti. Öyle ki bunlar arasından, Auguste Comte gibi, Osmanlı devlet adamlarına reform tasarıları sunanlar bile çıktı. Oysa bu konuda en nüfuz edici çözümlemeleri, Osmanlı toplumunu sadece genel ve nesnel veriler çerçevesinde yorumlamakla yetinmeyen, fakat yıllarca gazeteci olarak da izleyen Marx ve Engels yaptılar. Bu çözümlemeler kapitalizmin eşitsiz ve bağlantılı gelişme yasası içinde Osmanlı dönüşümünü ve bu bağlamda sanayileşme ve uluslaşma süreçlerini engelleyen öğeleri de aydınlatıyordu. Kitaba adını veren bu ilk bölümde Türk göçleri, Osmanlı-Bizans sembiyozu ve reform girişimleri konusunda çarpıcı gözlemlerde bulunmuş, Kırım Savaşı’nı günü gününe izlemiş ve Mithat Paşa’nın hüsranla biten devrim girişimini de desteklemiş olan Marx ve Engels’in yorumları özetleniyor, sonuçlar çıkarılıyor. Devam eden bölümlerde ise “Reform” ve uluslaşma” konuları ayrıntılandırılıyor. “Osmanlı Toplumunda İç ve Dış Göçler”, “Osmanlı Devleti, Aydınlanma ve Ulus-Devlet”, “Tanzimat’tan Jön Türkler’e: Ulusal Sorun” ve “Kutsal Savaş, Devrim ve Atatürk Kültü”, bu bölümlerden bazıları.
Kitap No : 167
ISBN : 978-605-5541-72-9
Sayfa Sayısı : 207
Baskı : 2. Baskı, Ocak 2014, İstanbul
Yayın Yönetmeni : Hayri ERDOĞAN
Kapak Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
İç Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
Sayfa Düzeni : Gönül GÖNER

Yorumlar
Türkiye Marksizminin bir bilgesi: Taner Timur
Korkut BORATAV
Taner Timur, bu yıl İstanbul Kitap Fuarı’nın onur yazarı olarak belirlenmiş. Fuar’ın ana konusunun “Tarih: Geçmişteki Gelecek” olduğunu öğrenince, “daha uygunu olamazdı” diye düşündüm ve çok sevindim. Taner Timur’la yarım yüzyılı aşan bir arkadaşlığımız var. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne (SBF’ye) yakın tarihlerde asistan olarak girdik. Doğum tarihlerimiz (birkaç saatlik bir arayla) aynıdır; dolayısıyla yaş sınırı nedeniyle aynı tarihte emekli olduk. 12 Eylül’ün karanlığı içinde üniversiteden...
devamı...
Taner Timur Söyleşisi
– Taner Hocam, eski çalışmalarınızdan biriyle güncel siyaset arasında köprü kuran bir soru ile başlamak istiyoruz. “Osmanlı Kimliği” isimli çalışmanızdan söz açmak istiyorum. Bu çalışmanın önsözünde bugüne de biraz projeksiyon tutmamızı sağlayacak bazı önermeler var. Diyorsunuz ki: “Toplumlar derin bir buhran içerisine girdiklerinde ve bu bir kimlik krizine dönüştüğünde geçmişi idealize etme, onu kutsallaştırma eğilimi yaygınlaşır. Aynı önsözde Türk milliyetçileri arasında da Osmanlı...
devamı...

Website Security Test