ANA SAYFA| HAKKIMIZDA| YAZARLARIMIZ| BASINDA YORDAM| ABONELİK| BİZE ULAŞIN
Yeni Çıkanlar
Kuram
Siyaset
Anı - Biyografi
Felsefe
Tarih
İktisat
Edebiyat
Emek Tarihi
Kadın
Çevre
Medya
Cep Kitaplığı
Manga / Çizgi
Bütün Kitaplar
Yayın Listesi
Kılavuz
İttifak Kartları
Varlık/Borç Kartları

KİTAP ARAMA

GİRİŞ

E-mail:

Parola:Yabancılaşma
Marx'ın Kapitalist Toplumdaki İnsan Anlayışı
Bertell OLLMAN (Çeviri: Ayşegül KARS)
Fiyatı: 24.00 TL
Yetkin Marksist felsefeci Bertell Ollman, Diyalektiğin Dansı ve Marksizme Sıra Dışı Bir Giriş ve Diyalektik Soruşturmalar’dan sonra, Yabancılaşma adlı klasik çalışmasıyla Türkiyeli okurlarla bir kez daha buluşuyor. Yabancılaşma, Marx’ın yabancılaşma kuramı üzerine yazılmış en sistemli ve özgün çalışmalardan biridir. Ollman bu kuramı, kuramı oluşturan unsurları tek tek inceleyerek yeniden inşa eder. Bu inşa sırasında insanın; ürünü, üretici etkinliği, hemcinsleri ve türüyle arasında Marx’ın kurduğu ilişkiler yeniden yorumlanır. Bu nedenle kitap sadece kapitalist toplumda yaşayan insanlara dair farklı bir bakış açısı sunmakla kalmaz; aynı zamanda Marx’ın insan anlayışı ve bu anlayışın temel bileşenlerinin detaylı bir analizini de içerir. Dahası Ollman, Marx’ı okurken karşımıza çıkan en büyük zorluklardan biri olan dil meselesiyle de ilgilenir. Bu kapsamlı incelemeyle, hem kapitalist toplumun hem de Marksizmin öteki bileşenlerinin başka bir gözle değerlendirilebileceği yeni bir konumlanma noktasına ulaşılır.

Ollman, Marx’ın diyalektik yönteminin mantıksal temellerini oluşturan İçsel İlişkiler felsefesine özel bir önem atfeder. Kitabın bir bölümünü bu felsefenin ana hatlarını açıklamaya ayırır. Ardından, siyasi yabancılaşmayı Marx’ın devlet kuramı çerçevesinde ele alarak, İçsel İlişkiler felsefesinin Marx’ın birbiriyle çeliştiği söylenen düşüncelerin birleştirilmesinde nasıl kullanılabileceğini gösterir. Bu felsefeye yöneltilen eleştirileri de kitabın sonunda yanıtlar. Bu nedenle Yabancılaşma, kapitalist toplumda insanın yabancılaşmasının ötesine geçer; İçsel İlişkiler felsefesinin güçlü bir savunusuna dönüşür.
Orijinal Ad : Alienation: Marx's Conception of Man in Capitalist Society
Kitap No : 174
ISBN : 978-605-5541-42-2
Sayfa Sayısı : 432
Baskı : 2. Baskı, Mart 2015, İstanbul
Editör : Doğan ERGÜN
Düzeltme : Can SADAY
Yayın Yönetmeni : Hayri ERDOĞAN
Kapak Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
İç Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
Sayfa Düzeni : Gönül GÖNER

Yorumlar
OLLMAN: "Siyasi haritayı yeniden çizme fırsatı kaçırılmamalı"
M. Ali ÇELEBİ
Marksist siyaset bilimi profesörlerinden Bertell Ollman, kapitalizmin 'Nihai Kriz' dönemine girdiğini, kapitalizmi ihyaya yönelik bütün girişimlerin artık beyhude olduğuna dikkat çekerek 'Şimdi asıl seçim, sosyalizm ile barbarlık arasındadır' dedi. Ollman, Taksim-Gezi protestolarının cazibesini artırmak için tavsiyelerde bulundu. İstanbul'da tanıştığım felsefeci ve siyaset bilimci Ollman soruları e-mail yoluyla yanıtladı. Küresel ekonomik krizin geldiği noktayı nasıl görüyordunuz?...
devamı...

Website Security Test