ANA SAYFA| HAKKIMIZDA| YAZARLARIMIZ| BASINDA YORDAM| ABONELİK| BİZE ULAŞIN
Yeni Çıkanlar
Kuram
Siyaset
Anı - Biyografi
Felsefe
Tarih
İktisat
Edebiyat
Emek Tarihi
Kadın
Çevre
Medya
Cep Kitaplığı
Manga / Çizgi
Bütün Kitaplar
Yayın Listesi
Kılavuz
İttifak Kartları
Varlık/Borç Kartları

KİTAP ARAMA

GİRİŞ

E-mail:

Parola:Üye Ol

Mutlak Monarşi ve Fransız Devrimi
Taner TİMUR
Fiyatı: 22.00 TL
Dünya tarihindeki en büyük dönüşümlerden biri olan 1789 Fransız
Devrimi bugün bize neler anlatıyor? Bu devrime yol açan koşullar
nelerdi? Feodal monarşinin hegemonyasını ve devrime yol açan
dinamikleri ayrıntılı olarak incelediğimizde nelerle karşılaşırız?
İngiltere’de Parlamentonun evrimsel süreçler içerisinde oynadığı rol
ile Fransa’da Genel Meclisin devrimsel süreçler içinde oynadığı rol
kıyaslanabilir mi?
Taner Timur, bu sorulara yanıt arar ve daha nice soruyu ve yanıt
arayışını okurlarla paylaşırken, bugünden geçmişe bakma ihtiyacımızı
şu sözlerle dile getirir: “Batı Avrupa’da sermaye birikimi, burjuvazinin
doğuşu ve Aydınlanma süreçleri incelenmeden, dün ‘sömürge/yarı
sömürge’, bugün ise ‘gelişmekte olan ülkeler’ denilen toplumları
anlamak zordur. Tarih ve toplum araştırmalarında, genellikle yaygın
anlayışın tersine, karmaşık birimler basit birimlerin anahtarını
oluşturur ve ancak dünden bugüne değil, bugünden düne bakan bir
yöntemle geçmişi daha iyi anlayabiliriz.”
Toplum bilimleri, tarih ve felsefe alanlarında ufuk açan çalışmalarıyla
tanıdığımız Taner Timur, bu kez Fransız Devrimi’ne, İngiltere’de ve
Almanya’da yaşanan dönüşümlere, “mutlak monarşi”, “cumhuriyet”,
“despotizm”, “Aydınlanma ve materyalizm”, “terör ve özgürlük”, “sınıf
kavgası”, “din ve vicdan özgürlüğü”, “burjuva halkçılığı” gibi kavramlara
ayrıntılı bir biçimde bakıyor.
Timur’un, tarihe bakışımızı derinleştiren ve “kıyaslama” yöntemini öne
çıkaran bu yeni çalışması, Fransız Devrimi’ni ve tüm devrimler tarihini
yakından araştırmak isteyenler için gerçek bir hazine niteliğinde…
Kitap No : 287
ISBN : 978-605-172-181-1
Sayfa Sayısı : 336
Baskı : 1. Baskı, Kasım 2016, İstanbul
Yayın Yönetmeni :
Kapak Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
İç Tasarım : Gönül GÖNER
Sayfa Düzeni : Gönül GÖNER
Baskı :