ANA SAYFA| HAKKIMIZDA| YAZARLARIMIZ| BASINDA YORDAM| ABONELİK| BİZE ULAŞIN
Yeni Çıkanlar
Kuram
Siyaset
Anı - Biyografi
Felsefe
Tarih
İktisat
Edebiyat
Emek Tarihi
Kadın
Çevre
Medya
Cep Kitaplığı
Manga / Çizgi
Bütün Kitaplar
Yayın Listesi
Kılavuz
İttifak Kartları
Varlık/Borç Kartları

KİTAP ARAMA

GİRİŞ

E-mail:

Parola:Devrimin Cebiri: Hegel'den Marx'a
Felsefenin Aşılması ve Gerçekleştirilmesi I. Cilt
Hans Heinz HOLZ (Çeviri: Sadık USTA)
Fiyatı: 22.00 TL

Felsefenin Aşılması ve Gerçekleştirilmesi, çağımızın en önemli felsefecilerinden Hans Heinz Holz’ün 50 yıllık felsefi çalışmasının özünü oluşturan başyapıtıdır.


Holz üç ciltlik bu kapsamlı çalışmasında birinci cildin başlığını koyarken, Rus devrimci Herzen’den esinlenmiş; Devrimin Cebiri: Hegel’den Marx’a, Almanya’dan Rusya’ya, oradan tüm dünyaya uzanan bu devrimci bağlarla ortaya çıkmıştır.


“Tüm dünyaya” dedik, zira Holz, Georg Lukács’tan Antonio Gramsci’ye, Palmiro Togliatti’den Mao Zedong’a, 20. yüzyıl boyunca tüm dünyada Marksist felsefe alanında önemli çalışmalara imza atmış yazar ve eylemcileri, kendi çelişki ve diyalektik kavrayışı doğrultusunda değerlendirip yeni sentezlere ulaşmaya çalışmış, denebilir ki diğer çağdaş felsefecilerin pek de yanaşmadığı bir işe soyunmuştur.


Bilimin ilerlemesi, bilgiye ulaşmak ve hayatı zenginleştirmek için karşıtların çatışmasını zorunlu gören Holz’e göre, çelişki yoksa hareket de, hayat da yoktur. O yüzden bu çalışmasında çelişkilerin ve onun ortaya çıkardığı eylemin önemini her şeyin üstünde tutmaktadır.


Hegel felsefesine odaklanıp Marx’a uzanan bu ilk ciltte, bir bakıma diyalektik materyalizmin kuramsal zemini ve temel aldığı felsefi birikim açıklığa kavuşturulmaktadır. Holz bu çalışmasında Hegel felsefesinin Avrupa üzerindeki etkisini, günümüzde Hegel düşüncesini, metafiziğin siyasal boyutlarını, Hegel’in mirasını ve felsefenin dönüşümünü tartışırken, hem modern anlamda Hegel’le başlayan diyalektiğin günümüze kadarki izini sürmekte hem de felsefe tarihinden hareketle pratiğin (siyasetin) felsefeyle olan kopmaz bağına Marx’tan ilham alarak dikkat çekmektedir…


Orijinal Ad : Die Algebra der Revolution: Von Hegel zu Marx
Kitap No : 291
ISBN : 978-605-172-183-5
Sayfa Sayısı : 336
Baskı : 1. Baskı, Mart 2017, İstanbul
Yayın Yönetmeni : Hayri ERDOĞAN
Kapak Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
İç Tasarım : Gönül GÖNER
Sayfa Düzeni : Gönül GÖNER

Yorumlar
Toplumsal gelişme çelişkilerle olgunlaşır
Sadık USTA
ÇELİŞMENİN UZMANINDAN BİR BAŞYAPIT: DEVRİMİN CEBİRİ Yetmişinde emekli olduğunda birçok insan, hayatının son yıllarını “huzur içinde” geçirmeyi tercih eder. Ancak bu Hans Heinz Holz açısından bu geçerli değildir... Bir insanın hayat hikayesi en çok onun ortaya koyduğu eserlerin toplamından anlaşılabilir. Kısa bir araştırmanın sonucunda da görüleceği gibi Alman düşünür Holz, yetmişinden sonra da ardı ardına başyapıtlar dizisi kaleme alır. Siz tam, “işte şimdi Opus Magnumunu tamamladı”...
devamı...
Teoriden pratiğe Hegel’den Marx’a ‘devrimin cebiri’
Baransel AĞCA
Hegel felsefi anlamda dünya çapında bir fenomendir. Felsefeye ve insanın felsefe yapma biçimine kattığı pek çok şeyin yanında “onu tarihsel bir fenomen haline getiren asıl olgu, onun düşüncesini aşan pratik sonuçlardır ki Rus filozofu Aleksandr Herzen, ‘devrimin cebiri’ şeklinde ifade etmişti; Marx, Engels ve Lenin’de ise bu düşünce devrimin hareket ettirici gücü olarak tarif ediliyordu, ki nitekim bu Ekim Devrimi’yle birlikte dünyayı değiştiren bir rol oynamıştı” Hans Heinz Holz’un...
devamı...
Hans Heinz Holz’ün ‘Devrimin Cebiri’ adlı eseri: Çelişkiden hoşlanmanın önemi!
Sadık USTA
Karl Marx, 1876 yılında Engels’e gönderdiği bir mektupta Kugelmann’ın ona (Marx’a) Almanya’dan bir paket gönderdiğini ve söz konusu pakette evrensel filozof Leibniz’in çalışma odasından sökülmüş iki parça duvar kâğıdı parçası bulunduğunu belirtiyor ve sonra da şöyle devam ediyor: “Düşünebiliyor musun Hannoverliler, Leibniz’in evini yıkıyorlar ve bizim Kugelmann da yıkıntıların altından Leibniz’in çalışma odasına ait iki duvar kâğıdı parçasını kurtarıyor; önce onları temizliyor ve sonra da bana...
devamı...
Devrimin Cebiri ve işçi sınıfının filozofu Hans Heinz Holz
Cengiz KILÇER
Önce şu saptamayla başlayalım: İçinden geçtiğimiz bu puslu süreçte sosyalist siyasetin, ideolojinin ve teorinin daha gelişkin bir şekilde üretilebilmesi, sosyalist siyasetin ideolojik mücadelede daha fazla etkili olabilmesi için ideolojik-teorik birikime “sermayeye” gereksinim bugün her zamankinden daha fazla kendini dayatıyor. Rus düşünür, Narodnizm’in kurucularından Aleksandr Ivanovich Herzen (1812-1870) Rusya’nın hinterlantlarında kısa sürgünlüğü esnasında, “devrim cebiri” olarak...
devamı...

Website Security Test