ANA SAYFA| HAKKIMIZDA| YAZARLARIMIZ| BASINDA YORDAM| ABONELİK| BİZE ULAŞIN
Yeni Çıkanlar
Kuram
Siyaset
Anı - Biyografi
Felsefe
Tarih
İktisat
Edebiyat
Emek Tarihi
Kadın
Çevre
Medya
Cep Kitaplığı
Manga / Çizgi
Bütün Kitaplar
Yayın Listesi
Kılavuz
İttifak Kartları
Varlık/Borç Kartları

KİTAP ARAMA

GİRİŞ

E-mail:

Parola:2008 Kavşağında Türkiye
Siyaset, İktisat ve Toplum
Bağımsız Sosyal Bilimciler
Fiyatı: 15.00 TL
İçindekiler | Önsöz / Giriş
2008 Kavşağında Türkiye "farklı hükümetler, tek siyaset"le geçen 1998-2007 çevrimini genel siyasal ortam, uluslararası ekonomik çerçeve, makroekonomik politikalar, dış ekonomik ilişkiler, kamu maliyesi, tarım, sanayi, enerji sektörleri, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, kamu yönetimi ve yolsuzluk, yasal düzenlemeler gibi konu başlıkları altında irdeliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir hukuk devleti olma özelliğinin büyük ölçüde erozyona uğradığı AKP iktidarının ikinci döneminin bir başka çarpıcı yanı, rejimin laik niteliğinin de yıpranmasıdır. Türkiye toplumunun son on yıllık serencamını, önceki dönemlerle de bağlantılar kurarak inceleyen bu çalışmanın, "sermayenin sınırsız tahakkümü"nü hedefleyen bir büyük harekâtın ana çerçevesini, politika öğelerini, sınırlarını, (örneğin bölüşüm ilişkilerine veya siyasî iktidarla egemen sınıflar arasındaki ilişkilerin yozlaşmasına ışık tutan) sonuçlarını aydınlattığını düşününüyoruz.

"2008 kavşağı" dünya ekonomisi bakımından sadece bir çevrimin bitim noktası değil, neoliberalizm yaftası altında otuz yıldır pazarlanan pek çok reçetenin iflas ettiği bir dönemeçtir. Bugünkü çalkantı ve çöküntüler, dünyada ve Türkiye'de sistemik muhalefet dalgalarının kapitalizmin özünü hedef alan biçimde evrilmesinin ön-koşullarını taşıyor. Bu tür bir muhalefetin Türkiye'de emekçi sınıfların saflarında da yeni baştan kök salmasının ön-koşullarından biri içinden geçtiğimiz dönüşümlerin derinliğine incelenmesi, bunlara sınıf mücadeleleri bağlamında doğru teşhis konulmasıdır. 2008 Kavşağında Türkiye bu doğrultudaki bilgi birikimine katkı yapmak amacını taşımaktadır.

Kitap No : 42
ISBN : 978-9944-122-34-4
Sayfa Sayısı : 336
Baskı : 2. Baskı, Ekim 2008, İstanbul
Yayın Yönetmeni : Hayri ERDOĞAN
Kapak Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
İç Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
Sayfa Düzeni : Gönül GÖNER

Yorumlar
Neoliberal Politikaların Zaafları
Nail SATLIGAN
Hava döndü... Henüz işçiden, emekçiden yana esiyor değilse de yel, neoliberal Ortodoksluğun tartışılmaz tek doğru olduğu dogması, gerek bir bütün olarak dünya ekonomisinin gerek onu oluşturan hemen bütün önemli ülke ekonomilerinin son yıllarda geçirdiği kıvranmalı değişmeler sonunda ölümcül yaralar aldı. Geçen yılın ikinci yarısından başlayarak, dünyanın ağır bir finansal bunalımın eşiğinde olduğunu akla getiren belirtilerin yoğunlaşması, bu noktaya piyasa güçlerinin dizginsiz egemenliğiyle...
devamı...
Ekonomiye örgütlü siyasal müdahale
Oktar TÜREL
Neoliberal felsefenin toplumsal hak ve güvenceleri aşındırma saldırısına karşı emekçi ve aydınların tepkisi, 'uygulanabilir alternatifler' üretmekten önce, durumun emekçiler açısından daha da kötüye gitmesini engellemeye çalışmak oldu.

Prof. Ayşe Buğra, Radikal İki'deki (10.08.2008) yazısında Bağımsız Sosyal Bilimciler'in (BSB) Mayıs 2008'de Yordam Kitap tarafından yayımlanan 2008 Kavşağında Türkiye: Siyaset, İktisat ve Toplum başlıklı incelemesinin üç noktasına değiniyor. Bunlardan...
devamı...
Türkiye Ekonomisinin Fotoğrafı
Ali MERT
Ekonomi "gayet istikrarlı ve uyumlu bir biçimde sürekli iyiye giderken", bazı felaket tellâlları ortalığa çıkıp, aslında gizliden gizliye bir krizin tırmanmakta olduğunu söyleyip duruyorlar. Oyun bozan bunlar: Söylemekle yetinmiyor, bir de bunu temellendiriyor, bilimsel dayanaklarını ortaya koyuyor, istatistiki verilerini sergiliyor, toplum ve siyasetle bağlantılarını kuruyorlar. Üstelik bu bağlantı ve sergilemeleri, öyle "çok derinlerde işleyen, o yüzden de herkesin görüp değerlendiremeyeceği"...
devamı...
"2008 Kavşağında Türkiye" ve Solda Tartışma Alanları
Ayşe BUĞRA
Son zamanlarda aklıma sık sık tek parti döneminin sosyalist düşünürü Kerim Sadi'nin "Zavallı Marks, sınıfsız bir toplumda bile ne çok düşmanı var" deyişi geliyor. Sol muhalefet yokluğunun ciddi bir biçimde kendisini hissettirdiği bugünlerde, gene sol dışından solla uğraşmak pek moda, ama kendini Marks düşmanlığı yapmaktan çok sola nasihat etmek şeklinde gösteriyor. Bu nasihatler, solun AKP'nin hangi icraatına ne kadar heyecanla sahip çıkması gerektiğinden, ülkenin Müslüman çoğunluğuyla...
devamı...
İktisatçının Sorumluluğu: Piyasa ya da Toplum
Erinç YELDAN
Bağımsız Sosyalbilimciler Türkiye ekonomisinin çöküşüne ve toplumsal dokunun çözülmesine sebebiyet veren neoliberal politikalara karşı toplumu bilinçlendirmek ortak düşüncesi doğrultusunda eyleme geçme arzusuyla, çoğu Ankara kökenli bir grup sosyalbilimci tarafından Kasım 2000'de oluşturuldu. BSB'nin www.bagimsizsosyalbilimciler.org adresli internet sayfasında yer alan bilgilere göre grubun amacı, "günümüzde uygulanan neoliberal politikalar için öne sürülen gerekçelerin...
devamı...
Dumansız Hava Sahası
Adnan BOSTANCIOĞLU
Türkiye'nin halen ciddi bir siyasi krizden geçmekte olduğu herkesin malumu. Devletin gerçek sahibi ve muhafızı olduğunu düşünen asker-sivil bürokrasi ile devlet ve toplum üzerinde kendi iktidarını tesis etmek isteyen neoliberal islamcı cephe arasındaki 'bilek güreşi', yönetim organlarını tıkadı. Yürütme, fonksiyonları felce uğramış yasama organı ile 12 Eylül Anayasası'nı bir mevzi olarak görüp oradan geri çekilmemeye yemin etmiş yargı arasında sıkıştı kaldı. Bu kilitlenmenin nasıl aşılacağına...
devamı...
"Önce Anlamak" Üzerine
Ergin YILDIZOĞLU
Nereden nereye geldik?.. En fazla on sekiz ay önce gazete sayfaları, TV tartışma programları "siyasi istikrar", "demokratikleşme", "AB üyeliği", "ekonomik istikrar ve büyüme" üzerine haber ve yorumlarla doluydu. Şimdi nereye baksak kriz?Soğukkanlı yorumculardan biri bile geçenlerde "Kriz o kadar derin ki söz tükendi" diyordu.

Peki ama o kadar "olumlu" bir noktadan bu kadar olumsuz bir noktaya nasıl geldik? Karl Marx "Filozoflar bugüne kadar dünyayı çeşitli biçimlerde yorumladılar....
devamı...
Meclis'in Yasama Yetkisi Mutlak mı?
Oğuz OYAN
Bu hafta Bağımsız Sosyal Bilimciler'in (BSB) "2008 Kavşağında Türkiye: Siyaset, İktisat ve Toplum" başlıklı (331 sayfa, Yordam Kitap, Haziran 2008) yeni çalışmasına değinecektim. Türkiye'nin yıllardır sürüklendiği ekonomik ve toplumsal çıkmazlara dikkati çeken yıllık yayınlar yapan BSB, bu yıl ilk defa geleneksel hacmini ikiye katlayan bir kolektif kitapla karşımızda.

Ne var ki, içinden geçtiğimiz günlerin yoğun hukuk ve siyaset tartışmaları bu haftaki "kitap tanıtımı" dolayısıyla...
devamı...
Bağımsız Sosyal Bilimciler
Güray ÖZ
Türkiye'nin "parıltılı Ortaçağ"a girdiği tarih 24 Ocak 1980 tarihidir. Bu tarihte alınan ekonomik kararlar Türkiye'yi neoliberal bir yanılgının cenderesine sokmuş, o boyunduruktan bir daha çıkmak mümkün olmamıştır.

24 Ocak politikalarını, yani "sıkı para politikası" denilen ve halkın ümüğünü sıkmaya dayanan bu monetarist politikaları uygulamak o günün koşullarında kolay değildi. O nedenle 12 Eylül askeri darbesi gerekmiştir. Bundan sonrası ise...
devamı...

Website Security Test