ANA SAYFA| HAKKIMIZDA| YAZARLARIMIZ| BASINDA YORDAM| ABONELİK| BİZE ULAŞIN
Yeni Çıkanlar
Kuram
Siyaset
Anı - Biyografi
Felsefe
Tarih
İktisat
Edebiyat
Emek Tarihi
Kadın
Çevre
Medya
Cep Kitaplığı
Manga / Çizgi
Bütün Kitaplar
Yayın Listesi
Kılavuz
İttifak Kartları
Varlık/Borç Kartları

KİTAP ARAMA

GİRİŞ

E-mail:

Parola:Marx'ın Değeri
Çağdaş Kapitalizm İçin Ekonomi Politik
Alfredo SAAD-FILHO (Çeviri: Ertan GÜNÇİNER)
Fiyatı: 12.00 TL
İçindekiler | Önsöz / Giriş

"Kapitalizmin belalısı" Karl Marx'ın temel yapıtları ve özellikle de Kapital'i, çağdaş kapitalizmi anlamaya ve açıklamaya yeterli mi?


Neoklasik iktisatçılar ve ister "neo" olsun, ister "post", liberaller bir kenara ayrıldığında; Marksizmin komşuluğunda yer alan yeni Hegelciler, Sraffacılar, postkeynesçiler, yeni Ricardo'cular, Yeni Yorumcular vb. geliştirdikleri eleştirilerle, onun kapitalizmi açıklama gücüne yeni bir şeyler katabildiler mi?


Yoksa, Marksizmin asıl kaynaklarını ve yöntemini, Kapital'in temel kavram ve yaklaşımlarını öne çıkararak; çağdaş kapitalizmin görüngülerini, emeğin, değerin ve paranın bugünkü hallerini açıklamak mümkün mü?


Filho'nun kitabı, bu tür sorulara yanıt arıyor. Marksizme ekonomi politik alanında gelen tüm kayda değer eleştirileri karşılıyor. Çağdaş kapitalizmi anlamaya dönük yeni ufuklar açıyor. Yazar, Kapital'in temel kavramlarını çağdaş kapitalizme yansıtırken, "Marx'ın Değeri"ni de ortaya koyuyor.


Günümüz kapitalizmini anlamak, Marksizmin açıklama gücünü yeniden kavramak için...

Orijinal Ad : The Value of Marx: Political Economy for Contemporary Capitalism
Kitap No : 7
ISBN : 9944-5688-9-9
Sayfa Sayısı : 232
Baskı : 1. Baskı, Ekim 2006, İstanbul
Editör : Ali MERT
Düzeltme : Serkan DURAK
Yayın Yönetmeni : Hayri ERDOĞAN
Kapak Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
İç Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
Sayfa Düzeni : Şendoğan YAZICI

Yorumlar
Marksist İktisadın Sırrı
Nail SATLIGAN
J. Gouverneur'ün Kapitalist Ekonominin Temelleri yayımlandığında, Virgül dergisi için yazdığım bir kitap eleştirisinde 'Marksist İktisat, Yeniden!' başlığını kullanmış, yazıyı da "Umarız, arkası gelir" diye bitirmiştim. O günden bu yana Türkçe Marksist iktisat edebiyatı, elbette yerinde saymadı; değişik boyutlarda Marksist düşünce ürünü, okur karşısına çıktı. Ancak benim, arkasının geleceğini umduğum tür, Marksist iktisat eğitimine (ve yeniden eğitimine) katkıda bulunacak, giriş niteliğinde...
devamı...
Paradoksal Dünyalar
E. Ahmet TONAK
Emeğin yaratılan değerin kaynağı olduğunu sadece Marx söylemedi. Adam Smith de, David Ricardo da mal ve hizmetlerin değerlerinin, dolayısıyla fiyatlarının kaynağı olarak insan emeğini gördüler. Zaten bu teorik ortaklık yüzünden Marx da Klasik İktisatçılar arasında sayılagelmiştir. En gelişmiş, dolayısıyla farklılaşmış şekline Marx'la erişmiş olsa da Emek Değer Teorisi, Klasik İktisat Ekolü'nün Ortak Değer Teorisi olarak makul sayılabilir. Öte yandan, egemen iktisat anlayışça mal ve...
devamı...

Website Security Test