ANA SAYFA| HAKKIMIZDA| YAZARLARIMIZ| BASINDA YORDAM| ABONELİK| BİZE ULAŞIN
Yeni Çıkanlar
Kuram
Siyaset
Anı - Biyografi
Felsefe
Tarih
İktisat
Edebiyat
Emek Tarihi
Kadın
Çevre
Medya
Cep Kitaplığı
Manga / Çizgi
Bütün Kitaplar
Yayın Listesi
Kılavuz
İttifak Kartları
Varlık/Borç Kartları

KİTAP ARAMA

GİRİŞ

E-mail:

Parola:Özgürlük Yanılsaması
Rousseau ve Marx
Yıldız SİLİER
Fiyatı: 13.00 TL

Kapitalizm, bireysel özgürlüğün son durağı mı? Liberal kuramcılar diyor ki: "Serbest piyasa ekonomisi, belki eşitlik, kardeşlik ve adalet sağlayamıyor ama hiç olmazsa özgürlüğü garanti altına alıyor." Özgürlüğün, tüketicilerin marka seçme özgürlüğüne ya da soyut vatandaşların eşit yasal haklarına indirgenemeyeceğini düşünüyorsak, liberalizmin ilk eleştirmenlerinden Rousseau ve Marx'ın alternatif özgürlük anlayışlarından hâlâ öğreneceğimiz çok şey var.


Çoğumuz, ya özgürlüğü kuralsızlık olarak tanımlayıp, mutlak özgürlüğün hiçbir toplumda var olamayacağını düşünüyoruz, ya da özgürlüğü "özel alan" içindeki serbestliğe indirgeyip, kendimizi özgür hissetmenin özgür olmak için yeterli olduğuna inanıyoruz. Peki, ya Rousseau'nun iddia ettiği gibi ayağımızdaki zincirleri halhal zannedip çiçeklerle süslüyorsak? Özgürleşmenin ilk adımı, şu anda neden özgür olmadığımızı kavramaktan geçiyor.


Modern toplumda içine düştüğümüz "özgürlük yanılsaması"nı açıklayan Rousseau ve Marx, özgürlüğün ihtiyaçlarla ilişkisine dair iki farklı tez öne sürüyor. Rousseau'ya göre, uygarlık, arzuları ve bağımlılıkları artırdıkça toplumlar yozlaşır ve insanlar farkına varmadan özgürlüklerini kaybeder. Özgürlüğün koşulu "yapay arzular"dan kurtularak yetenekler ve ihtiyaçlar arasında denge kurulmasıdır. Oysa Marx'a göre özgürleşme ancak ihtiyaçların artması ve insancıllaşmasıyla mümkündür. Bütün ihtiyaçlarımızı para ihtiyacına indirgeyen "meta fetişizmi"nden kurtulma mücadelesi, yabancılaşmanın aşılmasının da önünü açar. Bu kitap, "Biz kimiz? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Nasıl özgürleşebiliriz?" sorularının peşine düşen herkesi düşünsel bir yolculuğa davet ediyor.

Kitap No : 9
ISBN : 9944-5688-5-6
Sayfa Sayısı : 168
Baskı : 5. Baskı, Ocak 2016, İstanbul
Düzeltme : Nurten TUÇ
Yayın Yönetmeni : Hayri ERDOĞAN
Kapak Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
İç Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
Sayfa Düzeni : Gönül GÖNER

Yorumlar
Deneme; usun bileyi taşı...
M. Sadık ASLANKARA
Nusret Hızır'dan, Macit Gökberk'ten başlayıp, Nermi Uygur'la Selahattin Hilav'la, Cemal Yıldırımla, Hüseyin Batuhan'la süren, Bilge Karasu'dan Füsun Akatlı'ya nicesiyle günümüze uzanan azımsanmayacak sayıda bir felsefeci-denemeci öbeğine sahip olduğumuz kesin de, böyle bir göreneğimizin bulunup bulunmadığı tartışılabilir herhalde yine de... Ioanna Kuçuradi, Afşar Timuçin, Vecihi Timuroğlu, Betül Çotuksöken, Oruç Aruoba, Gürsel Korat gibi adlardan sonra bu halkaya Yıldız Silier'in de...
devamı...
İnsana, Topluma ve Dünyaya Filozofça Bakış
Mehmet AKKAYA
Felsefi materyalist bakışı önemsediğini çalışmalarından, yazılarından anladığımız kadın felsefecilerimizden birisi de Yıldız Silier. Özellikle “Özgürlük Yanılsaması” adlı kitabıyla entellektüel alana “mini” bir müdahalde bulunduğu ve ülkemizdeki felsefeye kendince bir katkı yaptığı görülüyor. Genç olmasının ve düşünceye yatkınlığının avantajıyla düşünüldüğünde, Silier’in felsefede yeni çalışmalarla, özgün argümanlarla kendini tekrar tekrar ortaya koyacağı peşinden söylenebilir. Kitabındaki bazı...
devamı...
Yıldız Silier Röportajı
İlerici Refleks Dergisi
- Kitabınıza kişisel bir yolculuk öyküsüyle başlamışsınız. Bu öyküde üniversite yıllarınızda 12 Eylül'ün yarattığı tahribatın da etkisiyle politikaya ilgisiz olduğunuzu, mastır tezinizle birlikte Marx'la tanıştığınızı anlatıyorsunuz. Şu an üniversitede felsefe dersleri veren biri olarak, gençler üzerindeki apolitikliği nasıl değerlendiriyorsunuz ve bunun nasıl aşılması gerektiğini düşünüyorsunuz?

1980 darbesi sonrası Türkiye'sinde gençlerin apolitikleştiği tespiti bir açıdan...
devamı...
Kapitalizm koşullarında özgürlük mümkün mü?
Mehmet AKKAYA
İnsan ve toplumlar açısından kimi kavramlar belli bir bulanıklık içinde ortaya konurlar ve üzerlerinde ileri geri tartışmalar sürdürülür. Bu tür kavramlar kimi zaman da entelektüel kesimlerin üzerinde yoğunlaştığı kavramlar olurlar. Hatta bunların bazılarının tarihsel bir arka plana sahip oldukları da görülebilir. Özgürlük, bu konuya örnek teşkil eden bir sözcüktür, belli bir büyüyü ve bulanıklığı içinde taşımaktadır. Klasik liberal düşünceler onu açıklamaya çalıştılar, ki özgürlük, liberal...
devamı...
Makul Özgürlüğe Dair
Erkan CANAN
Yıldız Silier 'Özgürlük Yanılsaması'nda, gün geçtikçe muğlak anlamlara ve durumlara kayabilen özgürlüğe politik itibarını yeniden iade ediyor.

Özgürlük üzerine düşünmek, kavramsal ve politik kirlenmenin doruk dönemlerinden birini yaşadığı günümüzde kolay değil elbette. Çünkü, böylesi anlamı gayet açık kavramların kökenlerinden soyutlanmaya ve yozlaştırılmaya çalışıldığı birçok örnek önümüzde duruyor. Özgürlüğün tüketimle birebir koşutluğu kurulalı beri, özgür olmanın sadece...
devamı...
Tam Zamanında Marksizm ve Felsefe
Ali MERT
"Özgürlük Yanılsaması"nı marksizmin felsefi birikimini, içinden geçtiğimiz dönemin önemli siyasal sorunlarıyla kaynaştırarak veren bir başlangıç kitabı arayanlara öneriyoruz. Başlangıç kitabı denilince, kuru bir "marksizme giriş" çalışması anlaşılmasın. Zengin referansları ve özgün vurgulamalarıyla zevkle okunacak bir kitap Özgürlük Yanılsaması.

Marksizmin içinden, marksizm içi okul tartışmalarına girmeden kaleme alınmış bir felsefe kitabıyla ortaya çıkmak kolay mı? (Hele bu...
devamı...
Özgürlük Yanılsaması
Yeşim DİNÇER
Özgürlüklerine kavuşan (!) Iraklı komşularımızın ekrana düşen görüntülerini içim yanarak izlediğim bir sırada, Yordam Kitap'tan Özgürlük Yanılsaması çıkageldi. Yazarı Yıldız Silier, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde görevli, 1975 doğumlu genç bir akademisyen. Türkçedeki bu ilk kitabında, Rousseau ve Marx'ın genel düşünce dizgesini özgürlük kavramına odaklanarak tartışıyor. Yalnızca göz atmak niyetiyle karıştırmaya başladığım kitabı elimden bıraktığımda, sayfalar neredeyse yarılanmıştı....
devamı...

Website Security Test