ANA SAYFA| HAKKIMIZDA| YAZARLARIMIZ| BASINDA YORDAM| ABONELİK| BİZE ULAŞIN
Yeni Çıkanlar
Kuram
Siyaset
Anı - Biyografi
Felsefe
Tarih
İktisat
Edebiyat
Emek Tarihi
Kadın
Çevre
Medya
Cep Kitaplığı
Manga / Çizgi
Bütün Kitaplar
Yayın Listesi
Kılavuz
İttifak Kartları
Varlık/Borç Kartları

KİTAP ARAMA

GİRİŞ

E-mail:

Parola:Türkiye'de ve Dünyada Ekonomik Bunalım, 2008-2009
Bağımsız Sosyal Bilimciler
Fiyatı: 12.00 TL
İçindekiler | Önsöz / Giriş
Bağımsız Sosyal Bilimciler’in bu çalışması, dünyada ve Türkiye’de 2008-09’da yoğunlaşan ekonomik bunalıma odaklanıyor. Çalışma, sunuşu izleyen sekiz bölümden oluşmaktadır. İkinci Bölüm’de Türkiye’de halk sınıflarının güncel yaşam koşulları ile ilgili gözlem ve değerlendirmeler yer almıştır. Üçüncü Bölüm’de 2007-09 küresel bunalımı için bir analiz çerçevesi verilmektedir. Söz konusu küresel bunalımı, asli ve yapısal nedenleri ile değil, bunların tezahürleri ve uygulanan/uygulanmayan politikalarla açıklamaya çalışan anlayışa karşı çıkılmakta, esas sorunun kapitalizmin krize yatkın doğası ile ilgili olduğu, krizsiz/barışçıl bir dünyanın ancak kapitalizmin aşılması ile mümkün olabileceği vurgulanmaktadır. Dördüncü Bölüm’de Türkiye ekonomisinin 2008-09 öncesinde de durgunluğa gidişin işaretlerini verdiği somut verilerle sergilenmektedir. Beşinci Bölüm ise bugünkü ekonomik bunalımın kısa dönemli ekonomik sinyallerine ve 2009 yılı başında ödemeler dengesi ve reel ekonominin görünümüne ayrılmıştır. Altıncı Bölüm, Türkiye-IMF ilişkilerinin Nisan 2008-Mart 2009 dönemindeki seyrini irdelemektedir. Yedinci Bölüm’de ele alınan konu, küresel bunalımın Türkiye’yi belirgin bir biçimde etkilemeye başladığı Eylül 2008’den günümüze kadar hükümetin aldığı önlemlerdir. Sekizinci Bölüm’de emekten ve toplumsal adaletten yana bir bakış açısı ile yaşanan ekonomik bunalıma ne tür kısa ve orta vadeli çözümler getirilebileceği tartışılmaktadır. Son Bölüm ise çalışmanın temel saptamalarını ve politika önermelerini özetlemektedir.
Kitap No : 73
ISBN : ISBN-978-9944-122-79-5
Sayfa Sayısı : 213
Baskı : 3. Baskı, Mart 2011, İstanbul
Editör : Oktar TÜREL - Ebru VOYVODA
Yayın Yönetmeni : Hayri ERDOĞAN
Kapak Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
İç Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
Sayfa Düzeni : Gönül GÖNER

Yorumlar
Türkiye'de ve Dünyada Ekonomik Bunalım
Özdemir İNCE
TÜRKİYE ve dünya, çeyrek yüzyıldır bir zihinsel koma durumunda yaşıyor. Özellikle Türkiye'de insanlar neo-liberal düşüncenin pıstırıcı saldırganlığı altında eziliyor. Sadece sıradan insanlar değil, akademik çevreler bile aynı saldırganlığın etkisi altında, bütün bilimsel cesaretlerini yitirmiş. Dünyanın sonu olarak ilan edilen kapitalizm ile liberalizmin küresel ideolojisi toplumlara seçeneksiz bir kader ufuksuzluğu sunuyor. Oysa insanlığın sahip olduğu, benim "dünya bilgisi" dediğim...
devamı...
Krizdeki 4 Temel Yanlışlık
"Türkiye'de ve Dünya'da Ekonomik Bunalım, 2008-2009" başlığıyla okurla buluşan rapora göre hükümet spekülatif sermaye hareketlerini yönetemedi, işin nerelere ulaşabileceğini göremedi ve önlem almakta gecikti. Çalışandan ve ulusal bağımsızlıktan yana ortaya konulan istikrar stratejisinin temel unsurları arasında işsizlikle mücadele ve emekçilerin gelirlerinin korunması hedefleri var. Grup, finansal işlemlere vergi alınmasını öneriyor. Ankara - Bağımsız Sosyal Bilimciler (BSB) grubu,...
devamı...
Ekonomik Bunalım ve IMF
Oğuz OYAN
"Bu haftanın olumlu ekonomik haberi Bağımsız Sosyal Bilimciler'in (BSB'nin) yeni kılavuz kitabının yayınlanması oldu" dersek sanırım abartmış olmayız. Krize kılavuzsuz yakalanan veya IMF dışında kılavuz tanımayan bir ülkede, yıllardır "seçeneksiz değiliz" diye haykıran bağımsız iktisatçıların krize gecikmeden yanıt veren bir çalışmayla ortaya çıkmaları önemli bir olaydır. 2007 yılında "IMF Gözetiminde On Uzun Yıl; Farklı Hükümetler Tek Siyaset" başlıklı kapsamlı çalışmayla IMF/DB...
devamı...
Emek Cephesinden Küresel Krize Bakış
Erinç YELDAN
Bağımsız Sosyal Bilimciler grubunun 2009 yılı Raporu "Türkiye'de ve Dünya'da Ekonomik Bunalım, 2008-2009" başlığıyla Yordam Kitap tarafından yayımlandı. Kitap, 2008 öncesi ve sonrasını emek cephesi açısından ayrıntılı bir şekilde tahlil ediyor. Dokuz alt bölümden oluşan toplam 215 sayfalık metin yakın zaman önce yitirdiğimiz değerli akademisyen ve sosyal bilimci Prof. Dr. Türkel Minibaş’a ithaf edilmiş. Sayfaları hızla çevirirken Türkel hoca’nın güleç, aydın yüzü bütün umutlarıyla okuyucuyu...
devamı...

Website Security Test