ANA SAYFA| HAKKIMIZDA| YAZARLARIMIZ| BASINDA YORDAM| ABONELİK| BİZE ULAŞIN
Yeni Çıkanlar
Kuram
Siyaset
Anı - Biyografi
Felsefe
Tarih
İktisat
Edebiyat
Emek Tarihi
Kadın
Çevre
Medya
Cep Kitaplığı
Manga / Çizgi
Bütün Kitaplar
Yayın Listesi
Kılavuz
İttifak Kartları
Varlık/Borç Kartları

KİTAP ARAMA

GİRİŞ

E-mail:

Parola:Basında Yordam Kitap << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 >>
Kumdan Kitap
Aslı SOLAKOĞLU
İlgili Kitap: Kumdan Kitap
Bir kum tanesi varmış, bir kum tanesi yokmuş' Malı-mülkü haraç mezat satılan ülkenin serin rüzgârıyla havalanan bu kum tanesi kendini yollara vurmuş. Az gitmiş, uz gitmiş' Pek çok şantiyeye uğramış, pek çok işgale tanık olmuş. Geçtiği sokakların özgür ruhu sinmiş üzerine önce. Sonra gözüne kaçtığı vatandaşların aklını, hırsını, şaşkınlığını, kaderciliğini, neşesini, kinini kısaca hayatı koymuş cebine. Nihayet üzerinden uçtuğu bağımlı-bağımsız gazete haberlerinin maskelerini almış yanına. En...
devamı...
Organik Sol
Nail SATLIGAN
İlgili Kitap: Kod Adı Küreselleşme
Neo-liberalizmin dünya çapındaki saldırısının hızlanmasıyla birlikte “küresel”, “küreselleşme” gibi kavramların yeni bir statü kazanmaya başladığına, birçoklarının gözünde bunların “emperyalizm”in yerini alan yepyeni bir gerçekliğin teorik ifadesi düzeyine yükseldiğine tanık oluyoruz. Bu çaba ikili bir çarpıtma üzerinde yükseliyor. Bir yandan somut olgular, söz gelimi dünya ekonomisi ve siyasetinde ulusal devletlerin ve ulusal sermayelerin rolü örtbas ediliyor ya da ters yorumlanıyor, öbür...
devamı...
Emperyalizm ve Kapital
E. Ahmet TONAK
İlgili Kitap: Kod Adı Küreselleşme Marx'ın Kapital'i
“…(G)ünümüz dünyasının gelişmelerini kavramak ve karşı karşıya olduğumuz büyük sorunların (savaş, yoksulluk ve güvencesizlik, ekolojik yıkım, ulusa, ırka, cinsiyete dayalı ezilme, toplumun metalaşma ve bencillik temelinde yozlaşması vb.) çözümü icin çalışmak söz konusu olduğunda, mümkün olan yalnızca iki tavır yoktur. İnsan ya küreselci ve liberal ya da ulusalcı ve statükocu olmak zorunda değildir. Bir üçüncü tavır daha mevcuttur: Sınıf mücadelesine dayanan bir enternasyonalizm.” Sungur Savran....
devamı...
Sembol ve 30 Yıl
Ece TEMELKURAN
“Bir sembol olarak da bilinen Abdullah Çatlı ve onun şahsında bir kuşağı anıyoruz. Şahsi çıkarlarını milletin çıkarlarına feda eden bir kuşağın, devletin yönetiminin felç olduğu, yargı ve hukukunun işlemediği bir dönemde bu millet ve devlet için ne yapabiliriz düşüncesindeydik.” BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, birkaç gün önce bu sözleri Abdullah Çatlı’nın mezarı başında sarf etti. Dualar okundu ve ‘sembol’ bir kez daha taçlandırıldı. Yazıcıoğlu haklı, böyle ‘sembolleri’ her dem taze...
devamı...
"Hep Aranızda Olacağım" Genişletilmiş Üçüncü Basımda
-
İlgili Kitap: Hep Aranızda Olacağım
Odamıza İstanbul Şubesi kurucu yönetim kurulu üyesi, Genel Merkez yönetim kurulu üyesi, 12 Mart'ın netameli günlerinde yayın kurulu başkanı ve Elektrik Mühendisliği dergisi yazı işleri müdürü olarak çok emeği geçmiş olan Güney Gönenç Hocamızın Hep Aranızda Olacağım - Frédéric Joliot-Curie'nin Yaşamöyküsü adlı kitabının yeni ve genişletilmiş baskısı geçen ay yayımlandı. Güney Hoca'nın bu kitapta yaşamöyküsünü sergilediği Frédéric Joliot-Curie, onun anlatımıyla, "yüzyılımızın en büyük...
devamı...
Gecenin Kapıları
Mesut ODMAN
Yıllardan 1978’di; kışın son günleri. O sıralar pek alışıp kullandığımız deyişle, “burjuvazinin planı” gecikmiş, bu da bize, Türkiye İşçi Partisi’nin kararıyla hazırlamakta olduğumuz kalkınma planına, kendi adlandırmamızla “kontur plan”a zaman kazandırmıştı. Ama yine de gerideydik; çok çalışmak yetmiyordu; ek işgücüne ihtiyacımız vardı. Parti’den yardımcı istedik. Hiç değilse, birkaç üniversite öğrencisi. Tercih şansımız varsa, iktisat, istatistik bölümlerinden olanlar… Şöyle her gün bir...
devamı...
Neoliberal Politikaların Zaafları
Nail SATLIGAN
İlgili Kitap: 2008 Kavşağında Türkiye
Hava döndü... Henüz işçiden, emekçiden yana esiyor değilse de yel, neoliberal Ortodoksluğun tartışılmaz tek doğru olduğu dogması, gerek bir bütün olarak dünya ekonomisinin gerek onu oluşturan hemen bütün önemli ülke ekonomilerinin son yıllarda geçirdiği kıvranmalı değişmeler sonunda ölümcül yaralar aldı. Geçen yılın ikinci yarısından başlayarak, dünyanın ağır bir finansal bunalımın eşiğinde olduğunu akla getiren belirtilerin yoğunlaşması, bu noktaya piyasa güçlerinin dizginsiz egemenliğiyle...
devamı...
Ekonomiye örgütlü siyasal müdahale
Oktar TÜREL
İlgili Kitap: 2008 Kavşağında Türkiye
Neoliberal felsefenin toplumsal hak ve güvenceleri aşındırma saldırısına karşı emekçi ve aydınların tepkisi, 'uygulanabilir alternatifler' üretmekten önce, durumun emekçiler açısından daha da kötüye gitmesini engellemeye çalışmak oldu.

Prof. Ayşe Buğra, Radikal İki'deki (10.08.2008) yazısında Bağımsız Sosyal Bilimciler'in (BSB) Mayıs 2008'de Yordam Kitap tarafından yayımlanan 2008 Kavşağında Türkiye: Siyaset, İktisat ve Toplum başlıklı incelemesinin üç noktasına değiniyor. Bunlardan...
devamı...
Türkiye Ekonomisinin Fotoğrafı
Ali MERT
İlgili Kitap: 2008 Kavşağında Türkiye
Ekonomi "gayet istikrarlı ve uyumlu bir biçimde sürekli iyiye giderken", bazı felaket tellâlları ortalığa çıkıp, aslında gizliden gizliye bir krizin tırmanmakta olduğunu söyleyip duruyorlar. Oyun bozan bunlar: Söylemekle yetinmiyor, bir de bunu temellendiriyor, bilimsel dayanaklarını ortaya koyuyor, istatistiki verilerini sergiliyor, toplum ve siyasetle bağlantılarını kuruyorlar. Üstelik bu bağlantı ve sergilemeleri, öyle "çok derinlerde işleyen, o yüzden de herkesin görüp değerlendiremeyeceği"...
devamı...
Sınıftan Kaçamamak
Ali ŞİMŞEK
İlgili Kitap: Sınıftan Kaçış
Taraf ve Radikal İki'de hareretle küreselleşmenin 'mucizevi' karışımlarından sol liberalizm (ya da liberal sol) merkezli bir tartışma devam ediyor. Başta Sungur Savran olmak üzere, 90'lı yıllardan günümüze 'sessizlik suikastıyla' karşılaşan sol liberalizm eleştirisinin, çok yüzeysel olsa da karşılık bulması düşündürücü. Lambadan cin çıktı sonunda! Neoliberalizmin en ilginç yüzeyi olan (hatta yokluğu üzerine de epey laf edilen) sol liberalizmi anlamak için, bu tartışma en azından bir fırsata...
devamı...
Basında Yordam Kitap << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 >>

Website Security Test