Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

Galatasaray Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. Yüksek lisans dere-cesini Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Tarih bölümünden aldı. Doktora çalışmalarını yine aynı üniversite ile Budapeşte Eötvös Loránd Üniversitesi arasındaki ortak bir program çer-çevesinde tamamladı. Doçent unvanını siyasal düşünceler alanında aldı. Halihazırda Praksis dergisi danışma kurulunda yer almakta, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakü ltesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Siyasal düşünce-ler tarihi, kültür tarihi ve siyasal tarih alanlarında çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlanmış makalele-rinin yanı sıra Lukács: Marx'a Giden Yol (2006) ve Siyasal Düşünceler Tarihine Giriş: Tarihyazımı, Temel Yaklaşımlar ve Araştırma Yöntemleri (2017) adlı iki kitabı bulunmaktadır.

Ateş USLU - Yazarın kitapları

Kapat