Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

Hakkımızda

YORDAM KİTAP KURULUŞ BİLDİRİSİ (EKİM 2006)

NEDEN YENİ BİR YAYINEVİ?

NEDEN YORDAM KİTAP?

yaşamın getirdiği sorulara, soruların taşıdığı sorunlara

yanıt için.

YAŞAM SORUYOR ÇÜNKÜ

Neden emperyalist ve gerici ideolojiler hâlâ egemen?

İşçi sınıfı kendi tarihsel kalkışmalarında neden yenildi ve geriledi?

Kültür ve sanat, neden bu baskı altında hâlâ soluksuz?

Bu egemenliğin karşısına dikilecek bir düşünsel ve siyasal üretim,

bu soluksuzluğu giderecek bir sanatsal, bilimsel ve kültürel seçenek yok mu?

YORDAM KİTAP

Bu sorulara yanıt aramak, yanıt arayanlara güç katmak,

yeni bir ortam hazırlamak için kuruldu.

Egemen ideolojilerin karşısına dikilecek bir düşünsel ve siyasal üretimin,

soluksuzluğu giderecek bir sanatsal, bilimsel ve kültürel seçeneğin varlığına inandığı için.

YORDAM KİTAP

Bu ortamın çok kapsamlı, bu seçeneğin çok yönlü 

olmasından yana

 

YORDAM KİTAP'ın düşünsel ve siyasal üretimi yansıtmak için seçtiği yolda

Marksist kuramı ve onun tarihsel birikimini gündeme getiren, geliştiren kitaplar

Dünyanın geçirdiği son değişimleri, yeni olguları tarihsel maddeci bir perspektifle tartışan bilimsel kitaplar

Yeni Dünya Düzeni, küreselleşme, yeni-liberalizm, post-modernizm, post-marksizm, post-fordizm gibi kavramları ve onların ardındaki süreçlerin iç yüzünü sergileyen kitaplar

İnsanlığa kapitalizmden başka gelecek görmeyen düşünce odaklarını ele alıp gerçekleri savunmaya yönelik kitaplar

öncelikli hedefleri olacak

Düşünsel ve siyasal üretimin kaynaklarına yönelmek için seçtiği yolda

İnsanlığın uygarlık gelişiminde attığı adımları, geçirdiği evreleri, yaşadığı serüvenleri inceleyen yapıtları

Tarihin, toplumsal ve sınıfsal mücadelelerin anlaşılmasını sağlayacak, tarihsel kişi ve dönemleri açıklamaya hizmet edecek anı, yaşam öyküsü, mektup vb türünde yapıtları

okurla buluşturacak

Kültürel ve sanatsal seçeneği oluşturmak için seçtiği yolda

Temeline insanî sorunların, toplumsal duyarlığın yerleştiği bir sanata yeniden soluk aldırmayı

Kaynağını yaşamda bulan bir edebiyatı çeşitli türlerdeki yerli ve çeviri yapıtlarla tanıtmayı

Günün moda etkileriyle ya da bilinçli olarak unutturulan değerli yazarların yapıtlarını yeniden günışığına çıkarmayı

kendine yordam edinecek

Yayın dünyasının olumlu mirasına yaraşır bir sonuç almak için seçtiği yolda

Yaşamın getirdiği sorulara, soruların getirdiği sorunlara duyarlı her kesime seslenerek

Dili güzel ve özenli, içeriği doğru ve nitelikli, görselliği üst düzeyde titiz ve çağdaş kitaplar üreterek

okura saygıyı öne çıkaracak

YORDAM KİTAP 10.YIL BİLDİRİSİ

Yayın hayatına Ekim 2006’da başlayan Yordam Kitap, yazarları, çevirmenleri, çalışanları ve okurlarıyla birlikte 10. yılını kutlayacak olmanın sevincini ve gururunu yaşıyor. Dünyayı Sarsan On Gün ile yola çıktık; şimdi önümüzde, aralarında Kapital’in de bulunduğu 300 önemli eserden oluşan koca bir kitaplık yükseliyor.

Kuruluşumuzdan bu yana geçen 10 yıl içerisinde, dünyada ve Türkiye’de önemli politik ve toplumsal gelişmeler yaşandı: 2008 finansal krizi, Arap Baharı, Occupy (İşgal Et) hareketleri, Gezi İsyanı, Orta Doğu’da vekalet savaşları ve büyük göç dalgaları... Bu çalkantılı dönemin aktüel olaylarını tarihsel zeminde çözümleyen çok sayıda kitap yayınladık. Bizi takip eden okurların da gayet iyi bildiği gibi, yüzeydeki hareketlerden ziyade, dipten gelen büyük akıntılarla ilgiliyiz. Bu yüzden, felsefe ve tarih çalışmaları yayın çizelgemizde önemli bir yer tutuyor; “Manga/Çizgi” dizisinde yer alan kitaplarımız dahi “gideni ve gelmekte olanı” anlatmakta.

Yordam Kitap’ın başarısı ve gördüğü ilgi, bu topraklardaki ilerici-sosyalist birikimin bir yansıması, anlamlı ve güven veren çabaların destek göreceğinin somut bir örneğidir. Yayın faaliyetimizin, Marksizmin saygınlığının yükselmesine katkıda bulunduğuna, kitabevi raflarındaki ve akademideki görünürlüğünü arttırdığına inanıyoruz. Yıllar itibarıyla okur sayımızın çoğalmış olması iyimserliğimizi besliyor. 

Dünyadan ve Türkiye’den, belli başlı Marksist yazarların ağırlıklı bir bölümünü Yordam Kitap bünyesine katarak, bu devasa birikimin farklı eğilimlerine yer verme gayreti içinde olduk; niteliği öne çıkaran, birleştirici bir yayın çizgisi izledik.

Karl Marx, “İnsanlık, önüne ancak çözüme bağlayabileceği sorunları koyar. Çünkü yakından bakıldığında, her zaman görülecektir ki, sorunun kendisi, ancak onu çözüme bağlayacak olan maddi koşulların mevcut olduğu ya da gelişmekte bulunduğu yerde ortaya çıkar”, demişti. Yayına hazırladığımız her kitapta bu sözü hatırda tuttuk: Yordam’ın logo ağacındaki her bir harf, insanlığın önüne koyduğu sorunların çözümünü içinde taşıyan birer tohum.

Logomuzu ve ilk kitaptan başlayarak tüm kapaklarımızı Savaç Çekiç tasarladı. Kitapların içeriğine verdiğimiz önemi ve değeri, üst düzeyde bir görsellikle destekleme gayreti içinde olduk. İçerik ve tasarımla birlikte, güzel ve özenli bir dili okura duyduğumuz saygının, gönül borcunun gereği saydık.

10. yılındaYordam Kitap’a bir yol arkadaşı geldi: Yordam Edebiyat. İlk kitaplarını Gezi’nin yıldönümünde, 1 Haziran’da çıkaran Yordam Edebiyat ile yeni bir kulvar açmak, edebi ürünlerin hem sayısını çoğaltmak hem de onları görünür kılmak istiyoruz. Bu yıl sonuna kadar, hepsi de dünya edebiyatından birer başyapıt olan, yirmiye yakın çeviri roman kitapçı raflarında yerini alacak.

Yordam Kitap’a katkıda bulunan yazar ve çevirmenlerimize; “künye”de adı geçen veya geçmeyen, “perde arkası” yükleri taşıyan çalışanlarımıza ve elbette binlerce okurumuza.. hep yanımızda oldukları için teşekkür ederiz.

Yeni kitaplarda buluşmak dileğiyle,

                                                                                                                     Yordam Kitap

Kapat