Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

1959'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1960 sonunda Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne maliye asistanı olarak girdi. 1964'te, aynı fakültede, "iktisat doktorası"nı tamamladı. 1964-1966'da Cambridge Üniversitesi'nde araştırmalar yaptı. 1972'de doçent oldu. 1980'de Ankara Üniversitesi Senatosu'nca profesörlüğe yükseltildi. 1983'te Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nca 1402 sayılı yasaya göre üniversitedeki görevine son verildi. 1984-1986'da Zimbabwe Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Danıştay kararıyla yeniden Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne dönen Boratav, 2002'de emekli oldu. 1997-2003 arasında çeşitli tarihlerde UNCTAD (Cenevre)'de danışmanlık yaptı. 1997 yılı Türkiye Bilimler Akademisi "Hizmet Ödülü" sahibi olan Boratav, 2004-2006 yılları arasında Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanlığını yürüttü. Bağımsız Sosyal Bilimciler grubunun kurucularından ve aktif üyelerindendir.

Eserlerinden bazıları şunlardır:

· Kamu Maliyesi ve Gelir Dağılımı: Kavramlar ve Metod Meseleleri (SBF, Doktora tezi, 1965)
· Gelir Dağılımı: Kapitalist Sistemde, Sosyalist Sistemde, Türkiye'de (100 Soruda Dizisi, Gerçek Yayınevi, 1969)
· Sosyalist Planlamada Gelişmeler (SBF, 1973; Savaş Yayınları, 1982)
· Türkiye'de Devletçilik (100 Soruda Dizisi, Gerçek Yayınevi; Savaş Yayınları, 1974; İmge Kitabevi Yayınları, 2006)
· Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm (SBF, 1980; Birikim Yayınları; İmge Kitabevi Yayınları, 2004)
· Türkiye İktisat Tarihi: 1908-2007 (Türkiye İktisat Tarihi: 1908-1985 adıyla, Gerçek Yayınevi, 1988; İmge Kitabevi Yayınları, 2003, 25. basım: 2019)
· 1980'li Yıllarda Türkiye'de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm (Gerçek Yayınevi, 1991; İmge Kitabevi Yayınları, 2005)
· İstanbul ve Anadolu'dan Sınıf Profilleri (Tarih Vakfı/Yurt Yayınları, 1995; İmge Kitabevi Yayınları, 2004)
· Yeni Dünya Düzeni Nereye? (İmge Kitabevi Yayınları, 2000, 2004)
· Bir Krizin Kısa Hikâyesi (Arkadaş Yayınları, 2009)
· Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye (Yordam Kitap, 2010, 5. basım: 2022)
· Dünyadan Türkiye'ye, İktisattan Siyasete (Yordam Kitap, 2015, 3. basım: 2021)
· Çöküş ve Sol Çıkış (Sol Kültür, 2022)
· Aydınlık Bir Adam - Korkut Boratav, Söyleşi: Hakan Güldağ - İbrahim Ekinci (İmge Kitabevi Yayınları, 2010)

E. Attila AYTEKİN-Gökhan ATILGAN - Yazarın kitapları

Kapat