Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

Ahmet ÖNCÜ

Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde sosyoloji profesörü olarak çalışmaktadır. Sosyoloji doktorasını Alberta Üniversitesi'nden 1996 yılında alan Öncü'nün Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden iktisat alanında yüksek lisans ve lisans dereceleri bulunmaktadır. Akademik ilgisi ve çalışmaları toplumsal kuram, siyasal iktisat ve siyasal sosyoloji alanlarına odaklanmıştır. Doktora tezinden hareketle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin 1970'lerdeki siyasallaşmasına dair İngilizce bir kitap yayımlamıştır. Bilimsel derlemelerdeki kitap bölümlerinin ve diğer kitaplarının yanı sıra, saygın süreli yayınlarda yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Öncü,Journal of Historical Sociology'de 2013 yılında yayımlanan "Turkish Capitalist Modernity and the Gezi Revolt" (Türkiye'de Kapitalist Modernleşme ve Gezi İsyanı) başlıklı son makalesinde Türkiye modernleşmesinin ana eksenlerinden birini oluşturan laik/İslami kutuplaşmasının ortaya çıkış, gelişme, süreklilik kazanma ve çeşitlenmesinin nedenlerini kuramsal ve tarihsel olarak yeniden yorumlamaktadır.

Erol BALKAN

İktisat doktorasını New York Devlet Üniversitesi'nden (SUNY) aldı ve 1987 yılında New York'ta Hamilton College'da göreve başladı. Hamilton College'da, iktisadi kalkınma, uluslararası finans ve Ortadoğu'nun siyasal iktisadı konularında dersler vermekte ve zaman zaman Bilkent ve Sabancı Üniversiteleri'nde konuk profesör olarak görev yapmaktadır. Son yıllardaki araştırmaları, az gelişmiş ülkelerde orta sınıfın kendini eğitim yoluyla nasıl yeniden ürettiği konusuna odaklanmıştır. Son kitabı, Türkiye'de orta sınıfın eğitim yoluyla kendini nasıl yeniden ürettiği konuluReproducing Class: Education, Neoliberalism, and the Rise of the New Middle Class in Istanbul(Sınıfın Yeniden Üretimi: Eğitim, Neoliberalizm ve İstanbul'da Yeni Orta Sınıfın Yükselişi) 2009 yılında Berghahn Books tarafından yayımlanmıştır.

Erol BALKAN-Neşecan BALKAN-Ahmet ÖNCÜ - Yazarın kitapları

Kapat