ANA SAYFA| HAKKIMIZDA| YAZARLARIMIZ| BASINDA YORDAM| ABONELİK| BİZE ULAŞIN
Yeni Çıkanlar
Kuram
Siyaset
Anı - Biyografi
Felsefe
Tarih
İktisat
Edebiyat
Emek Tarihi
Kadın
Çevre
Medya
Cep Kitaplığı
Manga / Çizgi
Bütün Kitaplar
Yayın Listesi
Kılavuz
İttifak Kartları
Varlık/Borç Kartları

KİTAP ARAMA

GİRİŞ

E-mail:

Parola:Siyaset Bilimi
Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası İlişkiler
E. Attila AYTEKİN, Gökhan ATILGAN
Fiyatı: 44.00 TL
Siyaset Bilimi alanında nitelikli, kapsamlı ve güncel Türkçe giriş kitapları konusunda bir boşluk olduğu ortada. Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası İlişkiler, işte bu boşluğu kapatmaya çalışıyor. Büyük çoğunluğu Türkiye ve dünyanın köklü üniversitelerinde bulunan 35 yazarın yazdığı toplam üç kısım ve 40 bölümden oluşuyor. Birinci kısım, “Siyaset Biliminde Temel Kavramlar” başlığını taşıyor. Siyaset, iktidar gibi daha genel nitelikli kavramlardan kimlik ve hegemonya gibi daha özel kavramlara uzanan bu kısımda kitap, siyaset bilimi disiplininin temel kavramsal gereçlerini okuyucuya tanıtıyor. İkinci kısımda yazarlar, temel “Siyasal İdeolojiler”i irdeliyorlar. Liberalizmden İslamcılığa, anarşizmden Marksizme kadar 11 farklı ideolojiyi inceleyen yazarlar, aynı zamanda ideolojinin ve modern siyasal ideolojilerin 18. yüzyıldan bugüne uzanan serüveninin bir bilançosunu çıkarmış oluyorlar. Kitabın “Disiplinler Arası İlişkiler” başlıklı üçüncü ve son kısmındaysa siyaset bilimi ile yakın sosyal bilimsel disiplinlerin ilişkisi tartışılıyor ve siyaset biliminin hem bir sosyal bilim olarak diğer disiplinlerle ortak yönlerine hem de özgül yanlarına vurgu yapılıyor. Siyaset bilimine giriş niteliğindeki kitaplarda genellikle rastlanmayan bu kısımda felsefeden kent çalışmalarına kadar, siyaset biliminin bir biçimde yolunun kesiştiği ve ortak çalışma yaptığı disiplinler, siyaset bilimiyle ilişkileri çerçevesinde ele alınıyor.

Asıl olarak üniversitelerin sosyal bilim bölümlerinde siyaset bilimine giriş nitelikli dersler alan öğrencilere yönelik olarak hazırlanan bu kitabın o öğrencilerin hocalarına ve genel okuyucuya da faydalı olacağını umuyoruz.

Makaleleriyle kitaba katkıda bulunanlar:
Emre Arslan, Gökhan Atılgan, E. Attila Aytekin, Mustafa Kemal Bayırbağ, Pınar Bedirhanoğlu, Ömür Birler, Korkut Boratav, Barış Çakmur, Aykut Çoban, Metin Çulhaoğlu, Cem Eroğul, Zeynep Gambetti, Asuman Göksel, Burak Gürel, Selime Güzelsarı, Raşit Kaya, Mustafa Bayram Mısır, Ebru Deniz Ozan, Mehmet Okyayuz, Eylem Özdemir, Yasemin Özgün, Alev Özkazanç, Cenk Saraçoğlu, Murat Sevinç, Cem Somel, Mustafa Şener, H. Tarık Şengül, Taner Timur, Aylin Topal, Ateş Uslu, Füsun Üstel, Galip Yalman, Mehmet Yetiş, Filiz Zabcı, Gün Zileli
Kitap No : 160
ISBN : 978-605-5541-64-4
Sayfa Sayısı : 590
Baskı : 5. Baskı, Ekim 2015, İstanbul
Düzeltme : Filiz ÇOMUK
Yayın Yönetmeni : Hayri ERDOĞAN
Kapak Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
İç Tasarım : Savaş ÇEKİÇ
Sayfa Düzeni : Savaş Çekiç

Yorumlar
'Sosyal bilimlerin bir bütün teşkil ettiğine inanıyoruz'
Onur YILMAZ - Selin ALBAYRAK
Yakın zamanda Yordam Kitap'tan yayımlanan Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası İlişkiler kitabını hazırlayan Doç. Dr. Gökhan Atılgan ve Yrd. Doç. Dr. Attila Aytekin, 32 yazarın katkı koyduğu kitapta siyaset bilimine yeni başlayanlar ile alanda derinleşmek isteyen okurları aynı anda hedeflediklerini vurguluyorlar. Kitaplarının ayırt edici özelliğinin siyaset bilimine ve toplumsal gerçekliğe bütüncül yaklaşmaları olduğunu söyleyen yazarlarla yaptığımız söyleşiyi soL...
devamı...
Siyaset Bilimi Nerede Yapılır?
Haluk YURTSEVER
Pozitif bilimler alanıyla ilgili kesin şeyler söyleyecek durumda değilim. Sosyal bilimler alanındaki bilimsel üretim ile üniversite-akademi dünyası arasındaki ilişkinin ise son derece çelişkili ve sorunlu bir hâl aldığını düşünüyorum. Sosyal bilimlerdeki anlamlı ilerleme ve üretimlerin çok önemli bir bölümü üniversite dışında gerçekleşiyor. Bilim, eğer Marx’ın söylediği gibi olguların ilk bakışta görünmeyen derindeki özünü, ilişkilerini, yasallıklarını ortaya koymaksa, içinden geçtiğimiz...
devamı...
Hayata karşı nefes açıcı
Cem DİZDAR
Memleketimizin en yakıcı tartışma alanları kuşkusuz ki, siyaset ve futboldur. Herkesin söz söyleme hakkına sahip olduğu bu iki düşünce alanında 'sessiz kalınan' an, uyku saatlerini dışarıda tutarsak, haniyse yok gibidir. Ne var ki, siyasette de, futbolda da konuşmacıların referansları ağırlıklı olarak 'bizatihi kendileri' olduğundan, kullanılan dil terminoloji olmayıp esasen 'jargon'dan ibarettir. Belki de bu nedenle olsa gerek, okumak yerine daha çok 'duyarak biriktirilen' bu alanlarda...
devamı...

Website Security Test