Sepetim (0) Toplam: 0,00 TL

Yazarlarımız “Korona Günleri” İçin Kitap Öneriyor

Yazarlarımız “Korona Günleri” İçin Kitap Öneriyor

CEM EROĞUL’UN 10 KITAPLIK OKUMA LISTESI

Evde hapsolup Yordam Kitap yayınlarından bir şeyler okumak isteyenlere,
Cem Eroğul'un (okuma sırası düşünülerek dizilmiş) 10 kitaplık önerisi:
1) Aşk ve Kapital, Mary Gabriel (“Bu işi başlatanlar” hakkında, polisiye roman
heyecanıyla okunan sürükleyici bir anlatı.)
2) Dünyayı Sarsan On Gün, John Reed (Bir Amerikalı gazetecinin, 1917 Ekim
Devrimi’ne getirdiği eşsiz ilk elden tanıklık. Okudukça, “sanki oradaymış” gibi
hissediyor insan kendini.)
3) Felsefe, Toplum Bilimleri ve Tarihçi, Taner Timur (Dünya yazınında az kitap
başlığının içeriğini böylesine doyurucu biçimde doldurabilmiştir. Gerçek tarihçiliğin en
başarılı örneklerinden biri.)
4) Halkların Dünya Tarihi, Chris Harman (Taş devrinden bugüne dek, insanlığın
serüvenini kuşbakışı ele alan, az bulunur güvenilirlikte bir kaynak.)
5) Sosyalizmin Alfabesi, Leo Huberman (Sosyalizmin ne olduğunu anlama yolunda
bugüne dek üretilmiş en etkili “haplardan” biri.)
6) Diyalektiğin Dansı,  Bertell Ollman (“Marksistçe düşünme”nin özünü, bir soğanın
katmanlarını soyarcasına, erişilmesi güç bir açıklıkla gözler önüne seren bir
bilgilendirme.)
7) Vadim O Kadar Yeşildi Ki, Richard Llewellyn (Kapitalist sanayileşmenin somut
bireyler tarafından nasıl yaşandığının son derece öğretici bir örneğini, şiirsel bir dille
anlatan ve tek solukta okunan bir roman.)
8) Marksizm ve Birey Sorunsalı, Cem Eroğul (“Marksizm toplumun bilimiyse o zaman
mutlaka bireyin de bilimi olmalıdır” diyen ve böyle bir bilimin olası ana hatlarını ortaya
koyan bir çalışmanın özeti.)
9) Marx'tan Yeniden Doğmak, Himani Bannerji (Irkçılığı, kadına karşı ayrımcılığı,
Üçüncü Dünya’nın küçümsenmesini İngiltere ve Kanada’da kendi deneyimiyle
öğrenen ve buna direnmesini bilen Hintli bir üniversite hocasından bir derleme.
Türkiye’ye gidip gelen yaşlı bir Türkiye dostu. Özellikle Gucarat’ta, 2002’de, o sırada
eyalet başbakanı olan Hindistan’ın bugünkü başbakanı Narenda Modi’nın yönettiği
Müslüman katliamını anlatan (s. 195), sömürgeci tarihçiliğin maskesini düşüren
(s.145), zamanında Türkiye’de olduğu gibi kadını giyinme tarzı aracılığıyla yeniden
biçimlendirme girişimlerini çözümleyen (s. 261) yazılarıyla çarpıcı bir derleme.)
10) Başka Bir Dünya Mümkün, David McNally (Küresel kapitalizmin merkezindeki
gelişmeleri ilk elden izleyen eylemci bir Kanadalı üniversite hocasının, hem ödünsüz
bir bilimsellik, hem de insancıl bir gerçekçilikle yaptığı, “dünyayı değiştirme çağrısı”.)

CEM EROĞUL KİMDİR?

Saint Joseph Lisesi’ni ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek lisansını
Diplôme d’Etudes supérieures (DES), Faculté de Droit et de Science économique (Paris),
doktorasını ise Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nde Anayasa Hukuku asistanı olarak çalışmaya başlayan Eroğul, 1973 yılında doçent,
1982 yılında profesör unvanını aldı. 1983 yılında üniversiteden uzaklaştırıldı. 1990 yılında A.Ü.
Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki Anayasa Hukuku profesörlüğüne geri döndü. 2010 yılının
başında emekli oldu.
Yapıtlarından bazıları: Demokrat Parti – Tarihi ve İdeolojisi; Devlet Nedir?; Birey Nedir?Kapat